Postojimo od 1979. godine na adresi Čakovec, Matice hrvatske 1. Imamo i svoju dislociranu jedinicu Depadansu, na adresi Ivana Mažuranića 6, Čakovec, u sklopu koje je 2007. godine osnovan Dnevni boravak.

U samom smo središtu Čakovca, u blizini crkve Sv. Nikole, Centra za kulturu, Knjižnice «Nikole Zrinski» Čakovec, tržnice, parka, Županijske bolnice.

Socijalna smo ustanova. Ugođaj pravog doma te zbrinutosti i sigurnosti naših korisnika postižemo cjelodnevnom brigom kojom osiguravamo osnovne životne i higijenske potrebe kao i medicinsku njegu. Profesionalno osoblje bogato iskustvom, ljudskom toplinom, znanjem i elanom brine za dobrobit i zadovoljstvo naše domske obitelji.

Dom je podijeljen na stambeni dio i jedinicu pojačane njege i brige o zdravlju (stacionar). U Depadansi su smješteni isključivo pokretniji korisnici. Ukupni kapacitet Doma je 272 korisnika. 

Opremljeni smo ugodnim i komfornim sobama (svaka ima WC i tuš kabinu, vlastiti telefon sa direktnim biranjem, kabelski priključak), liječničkim ambulantama, kabinetom za fizikalnu terapiju, gimnastičkim dvoranama, restoranom, prostorijama za radnu terapiju, knjižnicom, čajnim kuhinjama, velikim dnevnim boravcima sa TV-om. 

U ambulantama ustanove ordinira liječnik opće prakse 4 puta tjedno te po potrebi, a redovne mjesečne konzilijarne preglede obavljaju liječnik internista, psihijatar, ortoped, fizijatar, stomatolog i ostali liječnici prema potrebi.

U sklopu Depadanse Doma, u lijepom ambijentu površine 150 m2, pružamo uslugu Dnevnog boravka kao vaninstitucionalni oblik skrbi o starijim osobama koje su ovisne o tuđoj pomoći, dementnim osobama i osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. Smještaj isključuje osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnike o alkoholu , te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna skrb. Kapacitet dnevnog boravka je 15 osoba. Dnevni boravak je otvoren svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 6:30 do 16:30 sati. Korisnicima se pružaju usluge prehrane (doručak, ručak, užina, dijetalna prehrana), pomoć pri održavanju osobne higijene, zdravstvena skrb, te organizirano provođenje slobodnog vremena i radne terapije,a za korisnike užeg područja grada Čakovca i uslugu prijevoza. O korisnicima skrbe dvije njegovateljice dok stručnu pomoć pružaju medicinska sestra, socijalni radnik i radni terapeut. 

Informacije o mogućnostima i uvjetima smještaja u Dom možete dobiti kod socijalnih radnica, radnim danom od 7-15 sati:

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Vlasta Palašek, dipl.soc.radnica
Tel:         040 370 302
Centrala: 040 370 333

Depadansa, Ivana Mažuranića 6, Čakovec
Vesna Mihić, dipl.soc.radnica
Tel:         040 373 805
Centrala: 040 395 711


Želja nam je da se u Domu osjećate zbrinuti i sigurni.

 

 

  DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
Adresa: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec
Matice hrvatske 1
40000 Čakovec
Tel:
+385 40 370 333 (centrala)
Fax:
+385 40 314 465
E-mail:
dom@domzastarije-ck.hr

OIB

MB

Broj žiro računa

92517782053

03179516

HR 08234 0009 1116 0146 70

 

  DEPADANSA
Adresa:
Ivana Mažuranića 6
40000 Čakovec
Tel:
+385 40 395 711
Fax:
+385 40 396 265
E-mail:

dom@domzastarije-ck.hr

   
   
Ravnateljica

Štefica Martinez, dipl. soc. radnica
Tel: +385 40 370 300

Fax: +385 40 314 465

E-mail: dom@domzastarije-ck.hr

Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka
Socijalne radnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlasta Palašek, dipl. soc. radnica (Dom)
Tel: +385 40 370 302

Fax: +385 40 314 465
E-mail: domsocijalna@domzastarije-ck.hr 

Vesna Mihić, dipl. soc. radnica (Depadansa)
Tel: +385 40 373 805

Fax: +385 40 396 265 
E-mail: depsocijalna@domzastarije-ck.hr

VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA:

utorak, srijeda i četvrtak od 10:00-13:00 sati

Radna terapeutica

Nives Mandić Hajdinjak, bacc.therap.occup.

Tel:+385 40 370 372

E-mail: radnaterapija@domzastarije-ck.hr

Voditeljica financijsko- 
računovodstvenih poslova
 
 
 
 
 
 
Računovodstvo 
 
 
Viša administrativna referentica

Andreja Bukal, mag.oec.

Tel: +385 40 395 715 

Fax: +385 40 396 265

E-mail: depadansa@domzastarije-ck.hr

 +385 40 373 803

 

Sanja Bratković
Tel: +385 40 370 301 

Fax: +385 40 314 465

E-mail: dom@domzastarije-ck.hr

Voditeljica Odjela brige o zdravlju
Glavna medicinska sestra
 
 
 
Dežurna medicinska sestra 
 
 
Voditeljica Odjela njege

Iris Belec, bacc.med.techn. 
Tel: +385 40 370 304

 

Mob: 099 393 1182

 

 

Sanja Klasić, med. sestra

Tel: +385 40 370 303

Voditelj Odjela prehrane
 
 
 
 
Voditelj Odjela pomoćno-tehničkih poslova 
 
 
 
 
 

Dražen Polak

Tel: +385 40 370 423

 

Davor Bratković

Tel: +385 40 373 806

 

 ,

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, upravlja ustanovom  u skladu sa  Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom ustanove i Poslovnikom o svom radu.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik korisnika Doma i jedan predstavnik radnika Doma.

Članovi su:

Predstavnici osnivača: Franciska Ćetković (predsjednica),  Ana Slamek Taradi (zamjenica predsjednice), Ljubica Hošnjak

Predstavnik korisnika: Dragutin Vinković

Predstavnica radnika: Iris Belec

 

Radni proces u Domu organiziran je po Odjelima i to: 

  • Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka, voditeljica Vlasta Palašek, dipl.soc. radnica,
  • Odjel brige o zdravlju, voditeljica Iris Belec, bacc.med.techn,
  • Odjel pojačane njege, voditeljica Sanja Klasić
  • Odjel prehrane, voditelj Dražen Polak
  • Odjel pomoćno-tehničkih poslova, voditelj Davor Bratković

Odjeli se osnivaju radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Doma, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Doma.

Administrativni i računovodstveni  poslovi organizirani su na način da radnici koji obavljaju te poslove za svoj rad neposredno odgovaraju ravnatelju/ci  bez osnivanja odjela.

 

18.3.2020.

 

U dobrom društvu uz kavu i pjesmu izolirali smo se od koronavirusa i u Depadansi.