Unutarnje ustrojstvo

Radni proces u Domu organiziran je po Odjelima i to: 

  • Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka, voditeljica Vlasta Palašek, dipl.soc. radnica,
  • Odjel brige o zdravlju, voditeljica Iris Belec, bacc.med.techn,
  • Odjel pojačane njege, voditeljica Sanja Klasić
  • Odjel prehrane, voditelj Dražen Polak
  • Odjel pomoćno-tehničkih poslova, voditelj Davor Bratković

Odjeli se osnivaju radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Doma, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Doma.

Administrativni i računovodstveni  poslovi organizirani su na način da radnici koji obavljaju te poslove za svoj rad neposredno odgovaraju ravnatelju/ci  bez osnivanja odjela.