Unutarnje ustrojstvo

Kategorija: O nama

Radni proces u Domu organiziran je po Odjelima i to: 

Odjeli se osnivaju radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Doma, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Doma.

Administrativni i računovodstveni  poslovi organizirani su na način da radnici koji obavljaju te poslove za svoj rad neposredno odgovaraju ravnatelju/ci  bez osnivanja odjela.