Upravno vijeće

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, upravlja ustanovom  u skladu sa  Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom ustanove i Poslovnikom o svom radu.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik korisnika Doma i jedan predstavnik radnika Doma.

Članovi su:

Predstavnici osnivača: Franciska Ćetković (predsjednica),  Ana Slamek Taradi (zamjenica predsjednice), Ljubica Hošnjak

Predstavnik korisnika: Dragutin Vinković

Predstavnica radnika: Iris Belec