Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, M. hrvatske 1, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 172/03,144/10, 37/11 i 77/11 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, M. hrvatske 1, Čakovec.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • pisanim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, M. hrvatske 1,
  • elektroničkom poštom na adresu: dom@domzastarije-ck.hr.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac. 

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 11:00 – 13:00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaksa na broj: 040/314-465.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Dokumenti u prilogu: