Najčešće postavljena pitanja

1. Koja je dokumentacija potrebna za smještaj u Dom?

Da biste postali član naše velike obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

  • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
  • stupanj obrazovanja,
  • bračni status,
  • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
  • stambeni uvjeti,
  • zdravstveni status – pokretljivost,
  • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

 Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

 Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

 Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

  • za pružamo za korisnike koji žive u užem centru grada Čakovca

 

2. Koliko se prosječno čeka na smještaj u Dom?

   Obzirom na listu čekanja, prosječno oko 7 godina.