Najčešće postavljena pitanja

1. Koja je dokumentacija potrebna za smještaj u Dom?

Da biste postali član naše velike obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

  • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
  • stupanj obrazovanja,
  • bračni status,
  • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
  • stambeni uvjeti,
  • zdravstveni status – pokretljivost,
  • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

 Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

 Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

 Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

2. Koji je raspon cijena smještaja? 

   

                     Temeljem članka 96. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 43/17)  i članka 32.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na svojoj 87. sjednici održanoj dana 24.10.2018. godine donijelo je Odluku o cijenama usluga u Domu, s primjenom od 01.11.2018.

  

Članak 1.

Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnim iznosima po sobi/korisniku, kako slijedi:

Cijena usluge smještaja

Jednokrevetna soba

=2.200,00 kn

Dvokrevetna soba

=1.930,00 kn

Trokrevetna soba

=1.600,00 kn

Apartman

=2.310,00 kn

 Članak 2.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i jedan od dodataka za pruženi stupanj usluge u Domu u mjesečnim iznosima kako slijedi:

Dodaci za stupanj njege

        I.            Stupanj usluge

=150,00 kn

     II.            Stupanj usluge

=600,00 kn

  III.            Stupanj usluge

=750,00 kn

  IV.            Stupanj usluge

=900,00 kn

 

Članak 3.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i ostale dodatke, ako ih koristi, u iznosima kako slijedi:

Ostali dodaci

Pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

=50,00 kn

Soba s balkonom (mjesečni iznos se dijeli po osobama u sobi)

=100,00 kn

Označavanje rublja korisniku – dva puta godišnje

=2x100,00 kn

Trošak hladnjaka- mjesečno

=20,00 kn

Dodatak za dijetnu prehranu po danu

  =8,00 kn

Dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

  =5,00 kn

Ručak za vanjske korisnike

=14,00 kn

 

Članak 4.

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

 

 

 

Cijene usluga

u Domu  za starije i nemoćne osobe Čakovec

od  01.11.2018. 

 Br.

Vrsta smještaja

opis

 Cijena usluge s dodacima za stupanj njege

1

Jednokrevetna soba

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.450,00   

 

II stupanj

 

     2.900,00   

 

III stupanj

 

     3.050,00   

 

IV stupanj

 

     3.200,00   

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.350,00   

 

II stupanj

 

     2.800,00   

 

III stupanj

 

     2.950,00   

 

IV stupanj

 

     3.100,00   

2

Dvokrevetna

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.130,00   

 

II stupanj

 

     2.580,00   

 

III stupanj

 

     2.730,00   

 

IV stupanj

 

     2.880,00   

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.080,00   

 

II stupanj

 

     2.530,00   

 

III stupanj

 

     2.680,00   

 

IV stupanj

 

     2.830,00   

3.

trokrevetna

bez balkona

 

II stupanj

 

     2.200,00   

 

III stupanj

 

     2.350,00   

 

IV stupanj

 

     2.500,00   

3.1.

Trokrevetna**

s balkonom

 

II stupanj

 

     2.220,00   

 

III stupanj

 

     2.370,00   

 

IV stupanj

 

     2.520,00   

4

Apartman po osobi s balkonom

 

I stupanj

 

     2.510,00   

 

II stupanj

 

     2.960,00   

5

Ostali dodatci

 

5.1.

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

          50,00   

5.2.

označavanje rublja  (2 x godišnje)

 2x100,00 

5.3.

trošak  hladnjaka - mjesečno

          20,00   

5.4.

dodatak za dijetnu prehranu po danu

            8,00   

5.5.

dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

            5,00   

5.6.

ručak za vanjske korisnike

          14,00   

 

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

 

                                                                                         

Dnevni boravak 

Usluga smještaja
1.100,00
Usluga prijevoza
250,00

 

 

 

  • Usluge prijevoza pružamo za korisnike koji žive u užem centru grada Čakovca

 

3. Koliko se prosječno čeka na smještaj u Dom?

   Obzirom na listu čekanja, prosječno oko 7 godina.