Zakoni i propisi iz područja djelovanja

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA

 

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na:

 

- Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013; 152/2014 i 99/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o ustanovama (NN br. 76/1993; 29/1997; 47/1999; 35/2008 i 127/2019), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Obiteljskom zakonu (NN br. 103/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/2008; 71/2010; 139/2010; 22/2011; 84/2011; 154/2011; 12/2012; 35/2012; 70/2012; 144/2012; 82/2013; 159/2013; 22/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o radu (NN br. 93/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/2014; 118/2014 i 154/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o hrani (NN br. 81/2013 ; 14/2014 i 30/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997; 64/2000; 65/2009 i 125/2011), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o proračunu (NN br. 87/2008; 136/2012 i 15/2015), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010 i 19/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o doprinosima (NN br. 84/2008; 152/2008; 94/2009; 18/2011; 22/2012; 144/2012; 148/2013; 41/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Ovršnom zakonu (NN br. 112/2012; 25/2013 i 93/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/2004; 73/2008; 80/2010; 114/2011; 22/2012; 144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013;148/2013; 83/2014 i 143/2014), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009 i 136/2012), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Zakonu o plaćama u javnim službama (NN br. 27/2001 i 39/2009), čiji pročišćeni tekst možete pogledati ovdje

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 66/2015)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijlane skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN br. 47/2002)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/2000)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 29/1998)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 30/1999)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 38/2004)  kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 93/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/2015) kojeg možete pogledati ovdje

- Pravilnik o proračunskim klasiifikacijama (NN 26/2010) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasiifikacijama (NN 120/2013) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/2009) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 142/2014) kojeg možete pogledati  ovdje

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 ) kojeg možete pogledati  ovdje

 

- Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18) kojeg možete pogledati  ovdje

- Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/2015) kojeg možete pogledati  ovdje