UPRAVNO VIJEĆE

Pozivi na sjednice Upravnog vijeća

 

Odluke sa sjednica Upravnog vijeća

 

STRUČNO VIJEĆE

 Pozivi na sjednice Stručnog vijeća u 2020. godini

 Poziv na 1. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Stručnog vijeća

   

Odluke sa sjednica Stručnog vijeća - 2020 godina

Odluke s 1. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 2. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 3. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 4. sjednice Stručnog vijeća

 

 

 

 

Pozivi na sjednice Stručnog vijeća u 2019. godini

 Odluke sa sjednica Stručnog vijeća -2019. godina

Arhiva dokumenata koji su bili objavljeni na starim stranicama Doma do 31.12.2016.

Preuzeti arhivu

 

Arhiva natječaja za posao objavljenih na starim stranicama Doma do 31.12.2016.

Preuzeti arhivu

 

Arhiva dokumenata 2017: