Arhiva starijih objava

 

UPRAVNO VIJEĆE

Pozivi na sjednice Upravnog vijeća

 

Odluke sa sjednica Upravnog vijeća

 

STRUČNO VIJEĆE

   Pozivi na sjednice Stručnog vijeća u 2021. godini

Poziv na 1. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Stručnog vijeća

 

Pozivi na sjednice Stručnog vijeća u 2020. godini

 Poziv na 1. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 2. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Stručnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Stručnog vijeća

   Odluke sa sjednica Stručnog vijeća - 2020 godina

Odluke s 1. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 2. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 3. sjednice Stručnog vijeća

Odluke s 4. sjednice Stručnog vijeća


 

Arhiva starijih objava

Arhiva dokumenata koji su bili objavljeni na starim stranicama Doma do 31.12.2016.

Preuzeti arhivu

 

Arhiva dokumenata 2017: 

 

 

Arhiva natječaja za posao objavljenih na starim stranicama Doma do 31.12.2016.

Preuzeti arhivu

Arhiva natječaja za posao objavljenih 2017. godine:

Preuzeti arhivu

Arhiva natječaja za posao objavljenih 2018. godine:

Preuzeti arhivu

Arhiva natječaja za posao objavljenih 2019. godine:

Preuzeti arhivu

 

Arhiva poziva na sjednice Upravnog vijeća objavljenih 2017.-2019. godine

Preuzeti arhivu

Arhiva odluka sa sjednica Upravnog vijeća objavljenih 2017.-2019. godine

Preuzeti arhivu

 

Arhiva poziva i odluka sa sjednica Stručnog vijeća objavljenih 2019. godine

Preuzeti arhivu