Odluke sa sjednica Upravnog vijeća

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Matice hrvatske 1 Čakovec
 
 
ODLUKE SA 77. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  27.01.2017. godine  
 
Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu i  prihvaćeno je Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinu.
 
 
ODLUKE SA 78. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  15.02.2017. godine  
 
Jednoglasno je prihvaćeno Godišnje izvješće o radu ustanove za 2016. godinu prema utvrđenoj metodologiji, a isto će se  proslijediti Međimurskoj županiji u tiskanom i digitalnom obliku.
 

ODLUKE SA 79. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  29.05.2017. godine  
 
Jednoglasno je prihvaćena informacija o odabranim ponuditeljima u postupcima jednostavne nabave za 2017. godinu.

Prihvaćena je informacija o energetskoj obnovi zgrade. Međimurska županija izdala je Rješenje (licenciju) o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te je informacija o istom uz obrazloženje ravnateljice jednoglasno prihvaćena.

Ravnateljica je  upoznala članove o izvršenom inspekcijskom pregledu u predmetu sanitarnog nadzora nad radom Povjerenstva pružatelja socijalne skrbi.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da se radi po zakonskim propisima, te je prihvaćena informacija o istom.  
 

ODLUKE S 80. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  13.07.2017. godine

Financijski obračun za razdoblje 1.-6.2017. godine obrazložila je voditeljica financijsko računovodstvenih poslova te je informacija jednoglasno prihvaćena.

Jednoglasno je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga, u skladu s zakonskim propisima.

Informaciju o postavljanju žičane ograde oko dvorišta Depadanse koje bi financirao Grad Čakovec jednoglasno je prihvaćena.

 

ODLUKE S 81. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 25.10.2017.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o pokretanju postupka javne nabave za opskrbu prirodnim plinom, čija  procijenjena vrijednost nabave iznosi =750.000,00 kn bez PDV-a, prema Planu nabave za 2017. godinu. te će za isto zatražiti suglasnost od osnivača.

Jednoglasno je prihvaćena informacija o Financijskom obračunu za razdoblje 1.-9.2017. godine. 

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli odobrenih sredstava za  nabavu nefinancijske imovine, za nabavu metalnog ormara i dva TENS uređaja. 

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli odobrenih sredstava za hitne intervencije, za izvođenje limarskih radova i nabavu baterija za strojeve za glancanje.

Jednoglasno je prihvaćana informacija o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Maticom umirovljenika Međimurske županije, na vrijeme od pet godina pod istim uvjetima.

 

ODLUKE S 82. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 13.12.2017.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o  nabavi antidekubitalnih madraca  sredstvima iz viška iz ranijih godina.

Jednoglasno je donesena Odluka o  nabavi namještaj za korisnike iz sredstava od najma poslovnog prostora - stolice za restoran Depadanse, stolice ispred ambulante Depadanse te polufotelje, taburea i fotelje za Dnevni boravak.

Prihvaćena je informacija o izboru dobavljača u postupka javne nabave za opskrbu prirodnim plinom. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda ponuditelja „Termoplin“ d.d. Varaždin.

Predsjednik Upravnog vijeća informirao je članove o  zamolbi Međimurske zaklade za obrazovanje Dr. Vinko Žganec, o potrebi financijske pomoći od strane članova Upravnog vijeća. Po raspravi donesen je zaključak:   Budući da neki članovi Upravnog vijeća već uplaćuju dio naknade za rad u Upravnom vijeću za zaklade, oni članovi Upravnog vijeća koji ne uplaćuju dio naknade za rad u Upravnom vijeću ponaosob će odlučiti o iznosu i uplati na žiro-račun zaklade.

 

ODLUKE S 83. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 28.12.2017.

Jednoglasno je donesena  Odluka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu.

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli planiranih i ostvarenih izdataka u 2017. godini.

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2018. godinu.

ODLUKE SA 84. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  29.01.2018. godine   


Jednoglasno je donesena  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu.

Prihvaćen je Plan nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu, jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2017. godinu.

Donesena  je Odluka o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva pružatelja usluge socijalne skrbi za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

 

ODLUKE SA 85. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  19.03.2018. godine   

Jednoglasno o donesena odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ustanove za 2017. godinu prema utvrđenoj metodologiji  Međimurske županije.

Prihvaćen je Izvještaj o provedenim postupcima jednostavne nabave za više vrsta roba, za 2018. godinu.

Diskutiralo se o povećanju cijene  usluga smještaja.

 

ODLUKE SA 86. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  31.07.2018. godine   

U novom sazivu Upravnog vijeća,  za predsjednika Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec iz redova osnivača izabran je gospodin Zvonko Golub, za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća gospođa Franciska Četković.

Jednoglasno  je prihvaćena informacija o financijskom obračunu za razdoblje 1.-6.2018. godine.

 Raspravljalo se o prijedlogu povećanja cijena usluga smještaja u Domu.