Računovodstveni izvještaji i nabava

Kategorija: Objave

 

        Plan nabave i registar ugovora objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

        Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima

 

Arhiva starijih objava