Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Matice hrvatske 1 Čakovec
 
 
ODLUKE SA 77. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  27.01.2017. godine  
 
Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu i  prihvaćeno je Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinu.
 
 
ODLUKE SA 78. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  15.02.2017. godine  
 
Jednoglasno je prihvaćeno Godišnje izvješće o radu ustanove za 2016. godinu prema utvrđenoj metodologiji, a isto će se  proslijediti Međimurskoj županiji u tiskanom i digitalnom obliku.
 

ODLUKE SA 79. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  29.05.2017. godine  
 
Jednoglasno je prihvaćena informacija o odabranim ponuditeljima u postupcima jednostavne nabave za 2017. godinu.

Prihvaćena je informacija o energetskoj obnovi zgrade. Međimurska županija izdala je Rješenje (licenciju) o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te je informacija o istom uz obrazloženje ravnateljice jednoglasno prihvaćena.

Ravnateljica je  upoznala članove o izvršenom inspekcijskom pregledu u predmetu sanitarnog nadzora nad radom Povjerenstva pružatelja socijalne skrbi.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da se radi po zakonskim propisima, te je prihvaćena informacija o istom.  
 

ODLUKE S 80. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  13.07.2017. godine

Financijski obračun za razdoblje 1.-6.2017. godine obrazložila je voditeljica financijsko računovodstvenih poslova te je informacija jednoglasno prihvaćena.

Jednoglasno je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga, u skladu s zakonskim propisima.

Informaciju o postavljanju žičane ograde oko dvorišta Depadanse koje bi financirao Grad Čakovec jednoglasno je prihvaćena.

 

ODLUKE S 81. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 25.10.2017.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o pokretanju postupka javne nabave za opskrbu prirodnim plinom, čija  procijenjena vrijednost nabave iznosi =750.000,00 kn bez PDV-a, prema Planu nabave za 2017. godinu. te će za isto zatražiti suglasnost od osnivača.

Jednoglasno je prihvaćena informacija o Financijskom obračunu za razdoblje 1.-9.2017. godine. 

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli odobrenih sredstava za  nabavu nefinancijske imovine, za nabavu metalnog ormara i dva TENS uređaja. 

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli odobrenih sredstava za hitne intervencije, za izvođenje limarskih radova i nabavu baterija za strojeve za glancanje.

Jednoglasno je prihvaćana informacija o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Maticom umirovljenika Međimurske županije, na vrijeme od pet godina pod istim uvjetima.

 

ODLUKE S 82. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 13.12.2017.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o  nabavi antidekubitalnih madraca  sredstvima iz viška iz ranijih godina.

Jednoglasno je donesena Odluka o  nabavi namještaj za korisnike iz sredstava od najma poslovnog prostora - stolice za restoran Depadanse, stolice ispred ambulante Depadanse te polufotelje, taburea i fotelje za Dnevni boravak.

Prihvaćena je informacija o izboru dobavljača u postupka javne nabave za opskrbu prirodnim plinom. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda ponuditelja „Termoplin“ d.d. Varaždin.

Predsjednik Upravnog vijeća informirao je članove o  zamolbi Međimurske zaklade za obrazovanje Dr. Vinko Žganec, o potrebi financijske pomoći od strane članova Upravnog vijeća. Po raspravi donesen je zaključak:   Budući da neki članovi Upravnog vijeća već uplaćuju dio naknade za rad u Upravnom vijeću za zaklade, oni članovi Upravnog vijeća koji ne uplaćuju dio naknade za rad u Upravnom vijeću ponaosob će odlučiti o iznosu i uplati na žiro-račun zaklade.

 

ODLUKE S 83. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC, ODRŽANE 28.12.2017.

Jednoglasno je donesena  Odluka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu.

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli planiranih i ostvarenih izdataka u 2017. godini.

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2018. godinu.

ODLUKE SA 84. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  29.01.2018. godine   


Jednoglasno je donesena  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu.

Prihvaćen je Plan nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu, jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2017. godinu.

Donesena  je Odluka o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva pružatelja usluge socijalne skrbi za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

 

ODLUKE SA 85. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  19.03.2018. godine   

Jednoglasno o donesena odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ustanove za 2017. godinu prema utvrđenoj metodologiji  Međimurske županije.

Prihvaćen je Izvještaj o provedenim postupcima jednostavne nabave za više vrsta roba, za 2018. godinu.

Diskutiralo se o povećanju cijene  usluga smještaja.

 

ODLUKE SA 86. SJEDNICE  UPRAVNOG VIJEĆA  DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC,  ODRŽANE  31.07.2018. godine   

U novom sazivu Upravnog vijeća,  za predsjednika Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec iz redova osnivača izabran je gospodin Zvonko Golub, za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća gospođa Franciska Četković.

Jednoglasno  je prihvaćena informacija o financijskom obračunu za razdoblje 1.-6.2018. godine.

 Raspravljalo se o prijedlogu povećanja cijena usluga smještaja u Domu.

 

 

 

Informacije o zdravstvenom stanju korisnika

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 Čakovec, 10.05.2022.

 

OBAVIJEST

 Posjete korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, moguće su bez prethodne najave svakodnevno,  u vremenu

od 10:00- 11:30 sati

i  od 14:00 – 17:00 sati.

 

U posjeti kod korisnika mogu biti istovremeno najviše dva posjetitelja.

Posjetitelji su dužni u ustanovi i prilikom posjete nositi medicinsku masku.

            Posjete NISU DOZVOLJENE korisnicima Doma koji su oboljeli od bolesti COVID-19 i u izolaciji su. 

 

                                                                                                                                                     RAVNATELJICA

                                                                                                                                                       Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 Broj: 12-31/2021.

Čakovec, 11.10.2021.

  

VAŽNA OBAVIJEST

IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

           Dana 07.10.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 16,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (poveznica: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-za-pru%C5%BEatelje-socijalne-usluge-smje%C5%A1taja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi-5.pdf 

 

  

Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima  koja se odvija  u sobi korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1moguća je uz  prethodnu najavu i prema utvrđenom rasporedu (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

UTORAK, ČETVRTAK I SUBOTA  

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI                              

           

Posjete NEPOKRETNIM  KORISNICIMA koja se odvija u sobi korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1 uz prethodnu najavu i prema utvrđenom rasporedu  (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to u:

SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 

Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija  u sobi korisnika u Depedansi Doma, Ivana Mažuranića 6, moguća je uz  prethodnu najavu i prema utvrđenom rasporedu (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

UTORAK, ČETVRTAK, SUBOTA  I NEDJELJA  

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 

Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija u VANJSKOM PROSTORU DOMA NA TERASI   ILI  DVORIŠTU DEPADANSE  moguća je uz prethodnu najavu i prema utvrđenom rasporedu (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 

 Upute za posjetitelje:

       Obavezno, prethodna telefonska najavaradnim danom od 08:00 do 09:00 i od 16:00-18:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1),

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6).

 

             Posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

             Posjetitelji su obvezni EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenu, preboljenju odnosno testiraju predočiti na uvid prilikom ulaska u ustanovu radniku na centrali.

 

Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme posjete nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Ako posjetitelj ne poštuje utvrđene mjere zaštite prilikom posjeta,  radnik ustanove dužan ih je upozoriti na pridržavanje mjera. Ako i dalje ne budu poštivali utvrđene mjere, radnik ustanove dužan ih je udaljiti.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava ustanova, dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima.

Korisnik može primiti tri posjete tjedno u trajanju od 30 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba.

Posjetiteljima kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,

korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Omogućuje se donošenje higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima uključujući svježe voće i povrće te ostale potrepštine. Svježe voće i povrće potrebno je prije predaje na odgovarajući način oprati.

                          

Hvala na razumijevanju i suradnji!

  

                                                                                                Ravnateljica

                                                                                   Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

Broj: 12-30/2021.

Čakovec, 07.10.2021.

                                                                                                                                              VAŽNA OBAVIJEST

IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

           DDana 07.10.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 16,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (poveznica: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-za-pru%C5%BEatelje-socijalne-usluge-smje%C5%A1taja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi-5.pdf 

 

 

        Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija  u VANJSKOM PROSTORU DOMA NA TERASI   ILI  DVORIŠTU DEPADANSE moguća je uz  uz PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

     

Posjete NEPOKRETNIM  KORISNICIMA U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA, U SOBI KORISNIKA UZ PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU  (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to u:

SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 

 Upute za posjetitelje:

 

      Obavezno, prethodna telefonska najavaradnim danom od 08:00 do 09:00 i od 16:00-18:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1),

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6).

 

             Posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

             Posjetitelji su obvezni EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenu, preboljenju odnosno testiraju predočiti na uvid prilikom ulaska u ustanovu radniku na centrali.

Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme posjete nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Ako posjetitelj ne poštuje utvrđene mjere zaštite prilikom posjeta,  radnik ustanove dužan ih je upozoriti na pridržavanje mjera. Ako i dalje ne budu poštivali utvrđene mjere, radnik ustanove dužan ih je udaljiti.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava ustanova, dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima.

Nepokretni korisnik može primiti tri posjete tjedno u trajanju od 30 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje Izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,

 

Posjetiteljima kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,

korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Omogućuje se donošenje higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima uključujući svježe voće i povrće te ostale potrepštine. Svježe voće i povrće potrebno je prije predaje na odgovarajući način oprati.

 

Hvala na razumijevanju i suradnji!

                                                                                      Ravnateljica

                                                                      

Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 Broj: 12-28/2021.

Čakovec, 01.10.2021.

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

           Dana 30.09.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 16,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (poveznica: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-za-pru%C5%BEatelje-socijalne-usluge-smje%C5%A1taja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi-4.pdf

          Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija  u VANJSKOM PROSTORU DOMA NA TERASI   ILI  DVORIŠTU DEPADANSE moguća je uz  uz PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

        Posjete NEPOKRETNIM  KORISNICIMA U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA, U SOBI KORISNIKA UZ PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU  (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to u:

 

SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 

 Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najavaradnim danom od 08:00 do 09:00 i od 16:00-18:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1),

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6).

 

             Posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

             Posjetitelji su obvezni EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenu, preboljenju odnosno testiraju predočiti na uvid prilikom ulaska u ustanovu radniku na centrali.

 

Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme posjete nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite.

Ako posjetitelj ne poštuje utvrđene mjere zaštite prilikom posjeta,  radnik ustanove dužan ih je upozoriti na pridržavanje mjera. Ako i dalje ne budu poštivali utvrđene mjere, radnik ustanove dužan ih je udaljiti.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava ustanova, dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima.

Nepokretni korisnik može primiti tri posjete tjedno u trajanju od 30 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje Izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,

Posjetiteljima kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,

korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Omogućuje se donošenje higijenskih potrepština, hrane i pića u originalnim pakiranjima uključujući svježe voće i povrće te ostale potrepštine. Svježe voće i povrće potrebno je prije predaje na odgovarajući način oprati.

Hvala na razumijevanju i suradnji!

 

                                                                                                                 Ravnateljica                                                                      

                                  Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čakovec, 24.07.2021.

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNE USLUGE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE  I OSOBE S INVALIDITETOM U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI  

 

POVEZNICA:

 

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Koronavirus-Upute/2.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 Broj: 12-14/2021.

Čakovec, 15.06.2021.

VAŽNA OBAVIJEST – IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

 Dana 15.06.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 12,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,   u kojoj je navedeno da su omogućeni izlasci  svim korisnicima  bez obzirom na cjepni status ili preboljenje bolesti COVID-19 uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

 Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija  u VANJSKOM PROSTORU DOMA NA TERASI   ILI  DVORIŠTU DEPADANSE moguća je uz  uz PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

 • SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

      Posjete NEPOKRETNIM  KORISNICIMA – U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA, U SOBI KORISNIKA UZ PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU  (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to u:

 • SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najavaradnim danom od 08:00 do 09:00 i od 16:00-18:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6)

 

 • posjetitelji u vanjskom prostoru Doma su obavezni donijeti i koristiti vlastitu masku za lice, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • posjetitelji koji ulaze u Dom nepokretnom korisniku u sobu,  obavezni su donijeti i koristiti masku,  dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite, te prilikom posjete održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • nepokretni korisnik može primiti tri posjete tjedno u trajanju od 30 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje Izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • posjetiteljima kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,
 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 Hvala na razumijevanju i suradnji!

                                                                                                                    Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Poveznica:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-covid-19-za-pru%C5%BEatelje-socijalne-usluge-smje%C5%A1taja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi.pdf

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 Broj: 12-14/2021.

Čakovec, 17.03.2021.

 

VAŽNA OBAVIJEST – IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

 

Dana 17.03.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 12,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,   u kojoj je navedeno da su omogućeni izlasci  svim korisnicima  bez obzirom na cjepni status ili preboljenje bolesti COVID-19 uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

 Posjete POKRETNIM  I POLUPOKRETNIM korisnicima koja se odvija  u VANJSKOM PROSTORU DOMA NA TERASI   ILI  DVORIŠTU DEPADANSE moguća je uz  uz PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to:

 • SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

      Posjete NEPOKRETNIM  KORISNICIMA – U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA, U SOBI KORISNIKA UZ PRETHODNU NAJAVU I PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU  (jedan posjetitelj jednom korisniku) i to u:

 • SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najava, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6)

 

 • posjetitelji u vanjskom prostoru Doma su obavezni donijeti i koristiti vlastitu masku za lice, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • posjetitelji koji ulaze u Dom nepokretnom korisniku u sobu,  obavezni su donijeti i koristiti vlastitu zaštitnu opremu (masku, jednokratne ogrtače, zaštitne rukavice i nazuvke), proći dezinfekcijsku barijeru, dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite, te prilikom posjete održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • nepokretni korisnik može primiti dvije posjete tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje Izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • posjetiteljima kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,
 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 Hvala na razumijevanju i suradnji!

                        

                                                                                              Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Poveznica:https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-covid-19-za-pru%C5%BEatelje-socijalne-usluge-smje%C5%A1taja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi-ver-12.pdf

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1

Broj: 12-6/2021.

Čakovec, 01.02.2021.

VAŽNA OBAVIJEST – IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETE KORISNICIMA

Dana 30.01.2021. godine  donesena je Uputa za sprječavanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi, Verzija 11,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“  u kojoj je navedeno da se ograničenje i uvjeti izlazaka iz ustanove ne odnose na osobe kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i osobe koje su preboljele COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Sukladno Uputi izlazak iz Doma je od 01.02.2021. godine dozvoljen korisnicima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i korisnicima koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Korisnicima koji nisu preboljeli COVID-19 i nisu cijepljeni omogućene su posjete, kao i odlazak u obitelj dulje od 5 dana, ali nije moguć svakodnevni izlazak iz Doma.

Posjete uz prethodnu najavu su omogućene kako slijedi:

POKRETNI  I POLUPOKRETNI KORISNICI –   ISKLJUČIVO U VANJSKIM PROSTORIMA DOMA ILI DEPADANSE –NA TERASI i to:

 • SVAKI DAN (uključujući vikend) 

       OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 NEPOKRETNI KORISNICI – U UNUTARNJEM PROSTORU DOMA, U SOBI KORISNIKA  i to u:

 • SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU

      OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 SATI

 Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najava, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

·         040 395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6)

 

 • posjetitelji u vanjskom prostoru Doma su obavezni donijeti i koristiti vlastitu masku za lice, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • posjetitelji koji ulaze u Dom nepokretnom korisniku u sobu,  obavezni su donijeti i koristiti vlastitu zaštitnu opremu (masku, jednokratne ogrtače, zaštitne rukavice i nazuvke), proći dezinfekcijsku barijeru, dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite, te prilikom posjete održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • svaki korisnik može primiti dvije posjete tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje Izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,
 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 Hvala na razumijevanju i suradnji!

                                                                                                                                                        Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Poveznica:

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi – Verzija 11.  (30/01/2021)

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

 Broj: 12-7/2021.

Čakovec. 01.02.2021.                                                                                                                           PROTOKOL POSJETA

POKRETNIM I POLUPOKRETNIM KORISNICIMA

 Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Ministarstva rad, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 30.01.2021. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 01.02.2021. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete korisnicima  Doma.

          Izlazak iz Doma je od 01.02.2021. godine dozvoljen korisnicima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i korisnicima koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Korisnicima koji nisu preboljeli COVID-19 i nisu cijepljeni omogućene su posjete (za pokretne korisnike terasa Doma, za nepokretne korisnike soba korisnika) kao i odlazak u obitelj dulje od 5 dana, ali nije moguć svakodnevni izlazak iz Doma.

Korisnicima  1. i  2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni  posjete su dozvoljene svakodnevno uz prethodnu najavu, u vremenu od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati, na terasi ustanove.    

 Obavezno, prethodna telefonska najava, radnim danom od 10 do 12 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

·         040  395 711 (centrala Depadanse, I. Mažuranića 6)

 

 • posjetitelji u vanjskom prostoru Doma su obavezni donijeti i koristiti vlastitu masku za lice, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar
 • svaki korisnik može primiti dvije posjete tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,
 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 Hvala na razumijevanju i suradnji!                                                                                                                                                                                     Ravnateljica

 

                                                                                                                                                                                                                             Štefica Martinez, dipl.soc.radnica     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 

  Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

 Broj: 12-8/2021.

Čakovec. 01.02.2021.

                                                                                                                                                                      PROTOKOL POSJETA

NEPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Ministarstva rad, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 30.01.2021. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 01.02.2021. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete korisnicima  Doma.

 Izlazak iz Doma je od 01.02.2021. godine dozvoljen korisnicima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i korisnicima koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Korisnicima koji nisu preboljeli COVID-19 i nisu cijepljeni omogućene su posjete (za pokretne korisnike terasa Doma, za nepokretne korisnike soba korisnika) kao i odlazak u obitelj dulje od 5 dana, ali nije moguć svakodnevni izlazak iz Doma

Korisnicima  3. i 4. stupnja usluge /nepokretni /posjete su dozvoljene  u sobi korisnika, i to u:  

   SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU - OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 sati

 Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najava, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

 

 • posjetitelji koji ulaze u Dom su obavezni donijeti i koristiti vlastitu zaštitnu opremu (masku, jednokratne ogrtače, zaštitne rukavice i nazuvke), proći dezinfekcijsku barijeru, dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

·                      posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća

·                    kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome

 • svaki korisnik može primiti dvije posjete tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,
 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 Trajanje posjete je najduže 20 minuta, a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

  Hvala na razumijevanju i suradnji!                                                                                     

 

                                                                              Ravnateljica

                                                                                                                                                    Štefica Martinez, dipl.soc.radnica   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

 

Broj: 12-8/2021.

Čakovec. 01.02.2021.

 

PROTOKOL POSJETA

NEPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Ministarstva rad, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 30.01.2021. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 01.02.2021. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete korisnicima  Doma.

 

Izlazak iz Doma je od 01.02.2021. godine dozvoljen korisnicima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i korisnicima koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Korisnicima koji nisu preboljeli COVID-19 i nisu cijepljeni omogućene su posjete (za pokretne korisnike terasa Doma, za nepokretne korisnike soba korisnika) kao i odlazak u obitelj dulje od 5 dana, ali nije moguć svakodnevni izlazak iz Doma

 

Korisnicima  3. i 4. stupnja usluge /nepokretni /posjete su dozvoljene  u sobi korisnika, i to u:  

   SRIJEDU, PETAK I NEDJELJU - OD 10:00 DO 11:30  i  OD 14:00 DO 17:00 sati

 

Upute za posjetitelje:

      Obavezno, prethodna telefonska najava, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, dan ranije od planiranog posjeta, na brojeve telefona:

·         040 370 333  (centrala Doma, Matice hrvatske 1)

 

 • posjetitelji koji ulaze u Dom su obavezni donijeti i koristiti vlastitu zaštitnu opremu (masku, jednokratne ogrtače, zaštitne rukavice i nazuvke), proći dezinfekcijsku barijeru, dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite, te održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

·         posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća

·         kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome

 • svaki korisnik može primiti dvije posjete tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba, koja potpisuje izjavu da nema simptome bolesti COVID-19, da nije u samoizolaciji, i da njegovi ukućani nemaju respiratornih simptoma,
 • osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma,

 

 

 

 

 

 

 • korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prethodno dezinficirati omote, a voće i povrće oprati,  te uz Izjavu da su to učinili, odmah će se uručiti korisniku

 

Trajanje posjete je najduže 20 minuta, a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

 

 Hvala na razumijevanju i suradnji!                                                                                     

 

    Ravnateljica

 

                                                                                                                                                                                                           Štefica Martinez, dipl.soc.radnica                       

Čakovec, 23.10.2020.                                     

                                                                                          VAŽNA  OBAVIJEST

 

Usprkos višemjesečnom  odolijevanju i usprkos strogom pridržavanju svih propisanih epidemioloških mjera  u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, a na našu veliku žalost, ,došlo je do  pogoršanja epidemiološke situacije. Zaraza COVID-19 virusom testiranjem je potvrđena kod naše dvije djelatnice, a  koje su obje  bile bez simptoma bolesti, odnosno, asimptomatske. U ovoj novonastaloj situaciji provedeno je testiranje dijela korisnika i   djelatnika i za sada su na svu sreću, svi nalazi negativni. Prema preporuci epidemiologa danas 23.10.2020.g. provedeno je testiranje i preostalih djelatnika, a uskoro će  se provesti testiranje i preostalih korisnika Doma. U očekivanju rezultata testiranja, puni smo brige, strepnje i straha, jer ova bolest, ovaj   virus  nevidljivi je neprijatelj svih nas i koliko god se trudili suprotstaviti mu se pridržavanjem svih epidemioloških mjera, pronašao je put i u našu ustanovu.

No, mi u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec nikada ne gubimo nadu već se uvijek hvatamo u koštac  i borimo se sa svim nedaćama koje se nas snašle ili će nas snaći, kako bismo zaštitili sve naše korisnike . Mislimo pozitivno i nadamo se najboljemu.  

Zbog posebnog i u mnogome otežanog režima rada,  provođenja i pridržavanja svih epidemioloških mjera  u  ustanovi do daljnjega se zabranjuju sve posjete korisnicima, pa sve  obitelji naših korisnika molimo za razumijevanje.

Sve informacije vezane uz korisnike možete dobiti na telefon ili mobitel:  

099 393 1182,  dežurna medicinska sestra

040 370 333,   centrala Doma

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čakovec, 26.10.2020.  

                                                  PROTOKOL PRIMOPREDAJE PAKETA

Dostava higijenskih potrepština, nepokvarljivih namirnica i ostalih  potrepština koje su   zapakirane u originalnom pakiranju, s važećim i odgovarajućim rokom trajanja mogu se dostaviti korisnicima:

       u ponedjeljak u vremenu  od 9:00 – 12:00 sati 

      u četvrtak   u vremenu      od 14:00 – 17:00 sati   

 Dostavljene potrepštine,  trebaju biti u  manjem obujmu   i količini.  /npr. 1 vrećica /manja kutija/.

Svi dostavljeni paketi  se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru  72 sata do predaje korisniku.

 Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

Osoba koja donosi paket dužna je dezinficirati sadržaj paketa, te imati zaštitnu masku i zaštitne rukavice prilikom predaje.

 Djelatnik prilikom preuzimanja paketa također je dužan imati zaštitnu masku i rukavice,  te je dužan dezinficirati paket. 

O primopredaji paketa djelatnik centrale vodi  evidenciju.

        __________________________________________________________________________________________

 

Čakovec, 07.10.2020.

 Poštovani,

U cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19 virusa  i  zaštite zdravlja, od 07. listopada 2020. godineposjete našim korisnicima do daljnjega nisu moguće.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju, na kojem je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja korisnika, moguće je predati svakodnevno u vremenu od 10:00-11:30 sati i 14:00-17:00 sati, a zaprima ih radnik na centrali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu. Potrepštine će biti uručene korisnicima istog dana.

 Molimo za razumijevanje i zahvaljujemo na suradnji.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Čakovec, 29.09.2020.

 

U cilju prevencije širenja koronavirusa i  zaštite zdravlja naših korisnika,

od 28. rujna 2020. godine  na snazi su nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluga u sustavu socijalne skrbi.

 Molimo za suradnju i pridržavanje istih.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju !

                                                                       PROTOKOL POSJETA 

POKRETNIM KORISNICIMA 

DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

  Temeljem Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,  od 28. rujna  2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 29. rujna 2020. godine uz  strogo pridržavanje epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete pokretnim korisnicima Doma  u vanjskom prostoru (terasa) prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu

 Pokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene u vremenu od   

ponedjeljak

od  10:00-11:30

i

od 14:00-17:00 sati

srijeda

od  10:00-11:30 

i

od 14:00-17:00 sati

subota

od  10:00-11:30 

i

od 14:00-17:00 sati

  na terasi  za lijepog i toplog  vremena, u trajanju od 20 minuta.  

Posjetitelj/ član obitelji i korisnik kojemu se dolazi u posjetu, dužni su cijelo vrijeme nositi  zaštitnu masku i pridržavati se mjera zaštite. 

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.  

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. 

Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome.  

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  moguće je prilikom posjete, uz obaveznu dezinfekciju, od strane službene osobe Doma.  

Prijavu molimo najavite dan ranije djelatniku centrale  Doma, Matice hrvatske 1,   telefon 040 370 333.

 

 PROTOKOL POSJETA 

NEPOKRETNIM KORISNICIMA 

Temeljem Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,  od 28. rujna  2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 29. rujna 2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete nepokretnim korisnicima  Doma  prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu,   jednom članu obitelji  jednom tjedno 

  Nepokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene u sobi korisnika  i to:  

utorak

od  10:00-11:30

i

od 14:00-17:00 sati

četvrtak

od  10:00-11:30 

i

od 14:00-17:00 sati

nedjelja

od  10:00-11:30 

i

od 14:00-17:00 sati

 Posjetitelj - jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku  imati i cijelo vrijeme nositi zaštitnu  masku, jednokratni ogrtač i jednokratne nazuvke, a korisnik masku.         

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.  

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, staviti  svu zaštitnu opremu. 

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u Evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. 

Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome, o čemu će vlastoručno potpisati izjavu.  

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/. 

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  moguće je prilikom posjete, uz obaveznu dezinfekciju  od strane službene osobe Doma.  

  Trajanje posjete je najduže 20 minuta. a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja. 

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti svu zaštitnu opremu i dezinficirati ruke i istu baciti u za to predviđenu kantu.  

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se dan ranije djelatniku Doma,  Matice hrvatske 1, na broj telefona centrale  040 370 333.

 

                                                                                  PROTOKOL POSJETA 

POKRETNIM KORISNICIMA DEPADANSE 

DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

 Temeljem Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,  od 28. rujna  2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 29. rujna 2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete pokretnim korisnicima  Depadanse Doma u vanjskom prostoru (terasa) prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu 

 Pokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene svakodnevno u vremenu od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati, na terasi  za lijepog i toplog  vremena, u trajanju od 20 minuta. 

Posjetitelj/član obitelji  i  korisnik kojem se dolazi u posjetu dužni su  cijelo vrijeme nositi zaštitnu masku i pridržavati se mjera zaštite.  

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.  

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u Evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome.  

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  moguće je prilikom posjete, uz obaveznu dezinfekciju, od strane službene osobe Doma.  

Prijavu molimo najavite dan ranije djelatniku centrale Depadanse Doma, Ivana Mažuranića 6,   telefon 040 395 711. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Čakovec, 30.07.2020.

U cilju prevencije širenja koronavirusa i  zaštite zdravlja naših korisnika,

 od 30. srpnja 2020. na snazi su nove izmjene i dopune.

Molimo za suradnju i pridržavanje istih.

Zahvaljujemo na razumijevanju !

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Čakovec, 30.07.2020.

 

PROTOKOL POSJETA

NEPOKRETNIM KORISNICIMA

 

Na osnovu Izmjene i dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje usluge u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  od 30. srpnja 2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 30.07.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete nepokretnim korisnicima  Doma  prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu  jednom članu obitelji  jednom tjedno

  Nepokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene u sobi korisnika  i to:  

- utorak        od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati  

- četvrtak     od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati  

- nedjelja     od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati 

             Posjetitelj - jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku  imati i cijelo vrijeme nositi zaštitnu  masku, jednokratni ogrtač i jednokratne nazuvke.     Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, staviti  svu zaštitnu opremu.

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u Evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona.

Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome, o čemu će vlastoručno potpisati izjavu.

 Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  moguće je prilikom posjete, uz obaveznu dezinfekciju paketa od strane službene osobe Doma.

 Trajanje posjete je najduže 20 minuta. a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti svu zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se dan ranije djelatniku Doma, na broj telefona centrale  040 370 333  Čakovec, Matice hrvatske 1.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Čakovec, 30.07.2020. 

PROTOKOL POSJETA

        POKRETNIM KORISNICIMA

       DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

                Na osnovu Izmjene i dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje usluge u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  od 30. srpnja 2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 30.07.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete pokretnim korisnicima Doma  prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu  

Pokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene u vremenu od  

- ponedjeljak        od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati  

- srijeda                od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati  

- subota                 od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati 

na terasi  za lijepog i toplog  vremena, u trajanju od 20 minuta.

 Posjetitelj/ član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu masku.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome. 

Prijavu molimo najavite djelatniku centrale  Doma, Matice hrvatske 1,   telefon 040 370 333.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Čakovec, 30.07.2020.    

PROTOKOL POSJETA

POKRETNIM KORISNICIMA DEPADANSE

DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

                  Na osnovu Izmjene i dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje usluge u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  od 30. srpnja 2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 30.07.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete pokretnim korisnicima  Depadanse Doma  prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu

 

Pokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene svakodnevno u vremenu od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati, na terasi  za lijepog i toplog  vremena, n trajnju od 20 minuta.

 Posjetitelj/ član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu masku.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome.

 Prijavu molimo najavite djelatniku centrale  Depadanse Doma, Ivana Mažuranića 6,   telefon 040 395 711.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Verzija 8/2, izmjene i dopune, Izmjene i dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čakovec, 30.07.2020.  

PROTOKOL

DOSTAVE POTREPŠTINA KORISNICIMA DOMA

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  u prostorije Doma moguće su svakodnevno u vremenu

od 10:00-11:30h i 14:00-17:00h, ali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu, koju će izvršiti naš djelatnik.

 

Potrepštine će biti uručene korisnicima istog dana.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani,

U cilju prevencije širenja koronavirusa i  zaštite zdravlja naših korisnika, od 17.07.2020. na snazi su nove mjere i upute.

Molimo za suradnju i pridržavanje istih.

Zahvaljujemo na razumijevanju !

 

 Čakovec. 20.07.2020.

PROTOKOL POSJETA POKRETNIM I POLUPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 17.07.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, od 17.07.2020. godine uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera dozvoljavaju se posjete pokretnim i polupokretnima korisnicima Doma.

Korisnicima 1. i 2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni posjete su dozvoljene ponedjeljkom, srijedom ili subotom u vremenu od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati, u vanjskom prostoru Doma - na terasi/dvorištu Doma za lijepog i toplog vremena, a uz prethodnu najavu. Za kišnog i hladnog vremena posjete nisu moguće. U posjetu može doći jedan član obitelji jednom tjedno.

Posjetitelj/ član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu kiruršku masku i zaštitne rukavice. Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Posjetitelju će se izmjeriti temperatura i u evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome. Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati socijalnu distancu / razmak od 2 m/.

Posjete molimo najavite djelatniku Doma, na broj telefona centrale 040 370 333 Čakovec, Matice hrvatske 1, ili centrale Depadanse, Ivana Mažuranića 6, telefon 040 395 711.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju u prostorije Doma moguće su svakodnevno u vremenu od 10:00-11:30h i 14:00-17:00h, ali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu, koju će izvršiti naš djelatnik. Potrepštine će biti uručene korisnicima istog dana. 

Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Čakovec. 29.06.2020.

PROTOKOL PRIMOPREDAJE PAKETA

Na osnovu Uputa za sprečavanje i suzbijanje pružateljima epidemije COVID-19 za pružatelje usluga socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , od 26.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec  od 29.06.2020. godine  dozvoljava  se jednom članu  obitelji  korisnika 

u ponedjeljak, srijedu ili  petak

u vremenu od 10:00 12:00 sati  i  14:00 16:00 sati

dostava higijenskih potrepština, nepokvarljivih namirnica i ostalih  potrepština koje su   zapakirane u originalnom pakiranju, s važećim i odgovarajućim rokom trajanja.

Dopuštena je dostava namirnica koje ne zahtijevaju posebno skladištenje (hladnjak, zamrzivač)!

Dostavljene potrepštine,  trebaju biti u  manjem obujmu  i količini. 

Svi dostavljeni paketi  se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru  3 dana do predaje korisniku.

Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

Osoba koja donosi paket dužna je imati zaštitnu masku i zaštitne rukavice prilikom predaje.

Djelatnik prilikom preuzimanja paketa dužan je imati zaštitnu masku i rukavice. Paket odlaže na za to prethodno pripremljena kolica i odvozi ih u prostor predviđen za karantenu korisničkih potrepština.

Djelatnik koji preuzima pakete dužan je izvršiti dezinfekciju kolica koja  služe za transport nakon svakog prijenosa paketa do za to predviđene prostorije. O primopredaji paketa djelatnik centrale vodi  evidenciju.                                                                                     

 


VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani,

U cilju prevencije širenja koronavirusa i  zaštite zdravlja naših korisnika, od 01. lipnja 2020. na snazi su nove mjere i upute.

Molimo za suradnju i pridržavanje istih.

Zahvaljujemo na razumijevanju !

 

 

PROTOKOL POSJETA POKRETNIM I POLUPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  od 29.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 01.06.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete korisnicima  Doma. 

Korisnicima  1. i  2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni  posjete su dozvoljene svakodnevno u vremenu od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati, na terasi  za lijepog i toplog  vremena, a uz prethodnu najavu u holu Doma za kišnog i hladnog vremena.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  u prostorije Doma moguće su prilikom posjete korisniku, ali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu, koju će izvršiti naš djelatnik.

Posjetitelj/ član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku u prostoru Doma imati zaštitnu  kiruršku masku i  zaštitne rukavice.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća u prostoru Doma.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete  unutar prostora Doma posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/.  Preporučujemo, da posjetu odgodite u slučaju kišnog i hladnog vremena,  a ukoliko do posjete  dođe  ona ne može trajati više do  20 minuta.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Ukoliko je kišno i hladno vrijeme prijavu molimo najavite djelatniku Doma, na broj telefona centrale  040 370 333  Čakovec, Matice hrvatske 1,  ili centrale  Depadanse, Ivana Mažuranića 6,   telefon 040 395 711.

 

 

PROTOKOL POSJETA NEPOKRETNIM KORISNICIMA

 

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  od 29.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 01.06.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete korisnicima  Doma i prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu   dozvoljavaju   se jednom članu obitelji  jednom tjedno posjete korisnicima  Doma.

Korisnicima  3. i 4. stupnja usluge /nepokretni /posjete su dozvoljene

- srijeda   od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati 

- petak     od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati 

- nedjelja od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  - i to u sobi  korisnika.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  u prostorije Doma moguće su prilikom posjete korisniku, ali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu, koju će izvršiti naš djelatnik.

Posjetitelj - jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu  kiruršku masku i zaštitne rukavice.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/.

 Trajanje posjete je najduže 20 minuta. a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se dan ranije djelatniku Doma, na broj telefona centrale  040 370 333  Čakovec, Matice hrvatske 1.

 

 

Poštovani,

U cilju prevencije širenja koronavirusa i  zaštite zdravlja naših korisnika, od 18. svibnja 2020. godine posjete su dozvoljene u ograničenom vremenu dolaska i trajanja.

Molimo Vas da svoje posjete pravovremeno najavite,  sa sobom donesete zaštitnu opremu ( rukavice, zaštitnu masku i nazuvke-navlake za cipele), te da se pridržavate našeg navedenog protokola.

Prilikom posjete strogo se zabranjuje unošenje osobnih stvari i potrepština za korisnika.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

PROTOKOL POSJETA POKRETNIM I POLUPOKRETNIM KORISNICIMA

 Na osnovu Uputa  pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 18.05.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  i prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu  dozvoljavaju  se jednom članu obitelji  jednom tjedno posjete korisnicima  Doma.

 Korisnicima  1. i  2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni

Dom -  posjete su dozvoljene

- ponedjeljak od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  

- subotom       od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  - i to na vanjskom prostoru Doma-  terasi  za lijepog i toplog  vremena ili u holu Doma za kišnog i hladnog vremena.

 

Korisnicima  1. i  2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni

Depadansa posjete su dozvoljene

- ponedjeljak od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  

- četvrtak       od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  

- subotom       od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  - i to na vanjskom dvorištu Depadanse-  ili u holu Depadanse za kišnog i hladnog vremena.

Posjetitelj - jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu  kiruršku masku, zaštitne rukavice i nazuvke /navlaka za cipele/ u slučaju da je posjeta korisniku u holu Doma.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je staviti nazuvke na cipele, dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/. Vrijeme trajanja posjete je 20 minuta, a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se djelatniku Doma,  dan ranije, na broj telefona centrale  040 370 333  Čakovec, Matice hrvatske 1,  ili centrale  Depadanse, Ivana Mažuranića 6,   040 395 711.

  

PROTOKOL POSJETA NEPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Uputa  pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec  od 18.05.2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  i prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu   dozvoljavaju   se jednom članu obitelji  jednom tjedno posjete korisnicima  Doma.

 Korisnicima  3. i 4. stupnja usluge /nepokretni /posjete su dozvoljene

- srijeda   od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  

- nedjelja od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 17:00 sati  - i to u sobi  korisnika.

Posjetitelj - jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu  kiruršku masku, zaštitne rukavice i nazuvke /navlaka za cipele/.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma  dužan je staviti nazuvke na cipele, dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je  potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati  socijalnu distancu  / razmak od 2 m/.

Trajanje posjete je najduže 20 minuta. a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog  ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se dan ranije djelatniku Doma, na broj telefona centrale  040 370 333  Čakovec, Matice hrvatske 1.

 

PROTOKOL  PRIMOPREDAJE PAKETA

 Na osnovu Uputa  pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec  od 11.05.2020. godine  dozvoljava  se jednom članu  obitelji  korisnika 

- u utorak  u vremenu od 10:00 12:00 sati  i  14:00 - 16:00 sati

- i  petak u vremenu  od      10:00 12:00 sati  i  14:00 - 16:00 sati

dostava higijenskih potrepština, nepokvarljivih namirnica i ostalih  potrepština koje su zapakirane u originalnom pakiranju, s važećim i odgovarajućim rokom trajanja.

Dostavljene potrepštine,  trebaju biti u  manjem obujmu   i količini.  /npr. 1 vrećica /manja kutija/.

 

Svi dostavljeni paketi  se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru  3 dana do predaje korisniku.

Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

Osoba koja donosi paket dužna je imati zaštitnu masku i zaštitne rukavice prilikom predaje.

Djelatnik prilikom preuzimanja paketa dužan je imati zaštitnu masku i rukavice. Paket odlaže na za to prethodno pripremljena kolica i odvozi ih u prostor predviđen za karantenu korisničkih potrepština.

Djelatnik koji preuzima pakete dužan je izvršiti dezinfekciju kolica koja  služe za transport nakon svakog prijenosa paketa do za to predviđene prostorije. O primopredaji paketa djelatnik centrale vodi  evidenciju.

    

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

 

 

Čakovec, 30.08.2022.

Broj: 170/2022

 

 

 

Informacije o zdravstvenom stanju korisnika

 

 

Poštovani,

 

Informacije o zdravstvenom stanju korisnika možete dobiti od glavne sestre Doma,  radnim danom (ponedjeljak- petak) od 13:00 -14:00 sati, na broj mobitela: 00385 99 393 1182.

 

Molimo da se pridržavate vremena za davanje informacija.

 

Zahvaljujemo na suradnji,

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                  Ravnateljica

                                              

       Štefica Martinez, dipl.soc.radnica