Cijene usluga smještaja 

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 

            Temeljem članka 96. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 43/17)  i članka 32.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na svojoj 87. sjednici održanoj dana 24.10.2018. godine donosi  

                                                                                                  O D L U K U  

O  CIJENAMA USLUGA 

U  DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene usluga  u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, s primjenom od  01.11.2018. godine.

Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnim iznosima po sobi/korisniku, kako slijedi:

Cijena usluge smještaja

Jednokrevetna soba

=2.200,00 kn

Dvokrevetna soba

=1.930,00 kn

Trokrevetna soba

=1.600,00 kn

Apartman

=2.310,00 kn

 Članak 2.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i jedan od dodataka za pruženi stupanj usluge u Domu u mjesečnim iznosima kako slijedi:

Dodaci za stupanj njege

        I.            Stupanj usluge

=150,00 kn

     II.            Stupanj usluge

=600,00 kn

  III.            Stupanj usluge

=750,00 kn

  IV.            Stupanj usluge

=900,00 kn

 Članak 3.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i ostale dodatke, ako ih koristi, u iznosima kako slijedi:

Ostali dodaci

Pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

=50,00 kn

Soba s balkonom (mjesečni iznos se dijeli po osobama u sobi)

=100,00 kn

Označavanje rublja korisniku – dva puta godišnje

=2x100,00 kn

Trošak hladnjaka- mjesečno

=20,00 kn

Dodatak za dijetnu prehranu po danu

  =8,00 kn

Dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

  =5,00 kn

Ručak za vanjske korisnike

=14,00 kn

 Članak 4.

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dana 01.11.2018. godine.

 

Broj:  153/2018.

Čakovec, 24.10.2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mr. sc. Zvonko Golub

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 

OIB 92517782053

 

 

 

Cijene usluga

u Domu  za starije i nemoćne osobe Čakovec

od  01.11.2018.

 

 Br.

Vrsta smještaja

opis

 Cijena usluge s dodacima za stupanj njege

1

Jednokrevetna soba

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.450,00   

 

II stupanj

 

     2.900,00   

 

III stupanj

 

     3.050,00   

 

IV stupanj

 

     3.200,00   

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.350,00   

 

II stupanj

 

     2.800,00   

 

III stupanj

 

     2.950,00   

 

IV stupanj

 

     3.100,00   

2

Dvokrevetna

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.130,00   

 

II stupanj

 

     2.580,00   

 

III stupanj

 

     2.730,00   

 

IV stupanj

 

     2.880,00   

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.080,00   

 

II stupanj

 

     2.530,00   

 

III stupanj

 

     2.680,00   

 

IV stupanj

 

     2.830,00   

3.

trokrevetna

bez balkona

 

II stupanj

 

     2.200,00   

 

III stupanj

 

     2.350,00   

 

IV stupanj

 

     2.500,00   

3.1.

Trokrevetna**

s balkonom

 

II stupanj

 

     2.220,00   

 

III stupanj

 

     2.370,00   

 

IV stupanj

 

     2.520,00   

4

Apartman po osobi s balkonom

 

I stupanj

 

     2.510,00   

 

II stupanj

 

     2.960,00   

5

Ostali dodatci

 

5.1.

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

          50,00   

5.2.

označavanje rublja  (2 x godišnje)

 2x100,00 

5.3.

trošak  hladnjaka - mjesečno

          20,00   

5.4.

dodatak za dijetnu prehranu po danu

            8,00   

5.5.

dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

            5,00   

5.6.

ručak za vanjske korisnike

          14,00   

 

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

 

                                                                                               Ravnateljica

 

                                                                                   Štefica Martinez, dipl.soc.radnica

 

                                                                       

 

 

STALNI SMJEŠTAJ

Korisnici se smještaju: temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnoga ureda Centra za socijalnu skrb ili na temelju ugovora o smještaju.

U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. 

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

 

STAMBENI SMJEŠTAJ 

Stambenim smještajem u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama pružaju se slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba,
 • dijetalna prehrana prema uputama liječnika,
 • briga o zdravstvenom stanju korisnika
 • pomoć pri održavanju osobne higijene,
 • održavanje higijene prostora,
 • pranje i glačanje rublja,
 • usluge socijalnog rada,
 • radne aktivnosti,
 • korištenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

 

ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU I ODJEL POJAČANE NJEGE 

Smještajem na Odjel u jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:

 • briga o zdravstvenom stanju korisnika  
 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • održavanje higijene kreveta
 • pomoć pri održavanju čistoće uže okoline
 • fizikalna terapija
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

 

Da biste postali član naše obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

 • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
 • stupanj obrazovanja,
 • bračni status,
 • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
 • stambeni uvjeti,
 • zdravstveni status – pokretljivost,
 • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

           U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

 

Da biste postali član naše velike obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

 • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
 • stupanj obrazovanja,
 • bračni status,
 • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
 • stambeni uvjeti,
 • zdravstveni status – pokretljivost,
 • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

 

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

 Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

 Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

 

 

S radom je započeo dnevni smještaj za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije u Međimurskoj županiji koji je uspostavljen zahvaljujući europskom projektu „Pruži ruku“. Njime je omogućen besplatan boravak za 30 korisnika.
Za više informacija možete nazvati na besplatan broj 080 058 89.

 

Osnovni uvjet za smještaj  korisnika su  smanjene psihofizičke sposobnosti, te su i  iste uključene osobe koje nisu samostalne i osobe s Alzheimeirovom bolešću.

Isključene su osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnici o alkoholu, te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega.

Korisnici su starije pokretne i teže pokretne osobe koje u svom domu ne mogu namiriti osnovne životne potrebe te im je potrebna pomoć i njega drugih osoba.

Radno vrijeme Dnevnog boravka je od 6:30 sati do 16:30 sati, svaki dan osim subote i nedjelje.

Dnevni boravak pruža:

 • boravak i prehranu,

 • brigu o zdravlju,

 • usluge socijalnog rada,

 • usluge radnih aktivnosti,

 • organiziranje slobodnog vremena.

Dolazak po korisnika i povratak kući organizira obitelj.