Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

 

 

Matice hrvatske 1, Čakovec

   

 

OIB 92517782053

     
 

 

 

 

 
 

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01.05.2022. godine iskazane u eurima i kunama

         

 Br.

Vrsta smještaja

opis

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u EUR

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u HRK

1

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

390,21

2.940,00

 

II stupanj

 

461,88

3.480,00

 

III stupanj

 

485,77

3.660,00

 

IV stupanj

 

509,66

3.840,00

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

   

 

I stupanj

 

374,28

2.820,00

 

II stupanj

 

445,95

3.360,00

 

III stupanj

 

469,84

3.540,00

 

IV stupanj

 

493,73

3.720,00

2

Dvokrevetna

sa balkonom

   

 

I stupanj

 

339,24

2.556,00

 

II stupanj

 

410,91

3.096,00

 

III stupanj

 

434,80

3.276,00

 

IV stupanj

 

458,69

3.456,00

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

   

 

I stupanj

 

331,28

2.496,00

 

II stupanj

 

402,95

3.036,00

 

III stupanj

 

426,84

3.216,00

 

IV stupanj

 

450,73

3.396,00

3

Trokrevetna

sa balkonom

   

 

II stupanj

 

353,57

2.664,00

 

III stupanj

 

377,46

2.844,00

 

IV stupanj

 

401,35

3.024,00

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

   

 

II stupanj

 

350,39

2.640,00

 

III stupanj

 

374,28

2.820,00

 

IV stupanj

 

398,17

3.000,00

4.1.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

   

 

I stupanj

 

399,76

3.012,00

 

II stupanj

 

471,43

3.552,00

5

Ostali dodatci

 

   

 

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

7,96

60,00

 

označavanje rublja  (godišnje)

15,93

120,00

 

trošak  hladnjaka - mjesečno

3,19

24,00

 

dodatak za dijetnu prehranu po danu

1,27

9,60

 

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

0,80

6,00

                   

 

Tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

            Temeljem članka 119. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 18/22)  i članka 32.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na svojoj 107. sjednici održanoj dana 22.04.2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

O  CIJENAMA USLUGA 

 U  DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene usluga  u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, s primjenom od 01.05.2022.godine.

 Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnom iznosu kako slijedi: 

 

 Br.

Vrsta smještaja

Opis

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege

1.

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

I stupanj

 

2.940,00

 

II stupanj

 

3.480,00

 

III stupanj

 

3.660,00

 

IV stupanj

 

3.840,00

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

 

I stupanj

 

2.820,00

 

II stupanj

 

3.360,00

 

III stupanj

 

3.540,00

 

IV stupanj

 

3.720,00

2.

Dvokrevetna

sa balkonom

 

 

I stupanj

 

2.556,00

 

II stupanj

 

3.096,00

 

III stupanj

 

3.276,00

 

IV stupanj

 

3.456,00

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

 

I stupanj

 

2.496,00

 

II stupanj

 

3.036,00

 

III stupanj

 

3.216,00

 

IV stupanj

 

3.396,00

3.

Trokrevetna

sa balkonom

 

 

II stupanj

 

2.664,00

 

III stupanj

 

2.844,00

 

IV stupanj

 

3.024,00

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

 

 

II stupanj

 

2.640,00

 

III stupanj

 

2.820,00

 

IV stupanj

 

3.000,00

4.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

 

 

I stupanj

 

3.012,00

 

II stupanj

 

3.552,00

5.

Ostali dodatci 

 

 5.1.

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

60,00

 5.2.

označavanje rublja  (godišnje)

120,00

 5.3.

trošak  hladnjaka – mjesečno

24,00

 5.4.

dodatak za dijetnu prehranu po danu

9,60

 5.5.

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

6,00

 

Članak 2.

 Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti osnivača.

 

Broj:  104/2022

 

Čakovec, 22.04.2022.

 

 

                                                                                  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                Franciska Četković

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Matice hrvatske 1, Čakovec

 

OIB 92517782053

 

 

 

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01.05.2022. godine iskazane u kunama i eurima

 

 

 

 

Br.

 

Vrsta smještaja

 

opis

 

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u HRK

 

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u EUR

1

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

2.940,00

390,21

 

II stupanj

 

3.480,00

461,88

 

III stupanj

 

3.660,00

485,77

 

IV stupanj

 

3.840,00

509,66

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

 

 

I stupanj

 

2.820,00

374,28

 

II stupanj

 

3.360,00

445,95

 

III stupanj

 

3.540,00

469,84

 

IV stupanj

 

3.720,00

493,73

2

Dvokrevetna

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

2.556,00

339,24

 

II stupanj

 

3.096,00

410,91

 

III stupanj

 

3.276,00

434,80

 

IV stupanj

 

3.456,00

458,69

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

 

 

I stupanj

 

2.496,00

331,28

 

II stupanj

 

3.036,00

402,95

 

III stupanj

 

3.216,00

426,84

 

IV stupanj

 

3.396,00

450,73

3

Trokrevetna

sa balkonom

 

 

 

II stupanj

 

2.664,00

353,57

 

III stupanj

 

2.844,00

377,46

 

IV stupanj

 

3.024,00

401,35

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

 

 

 

II stupanj

 

2.640,00

350,39

 

III stupanj

 

2.820,00

374,28

 

IV stupanj

 

3.000,00

398,17

4.1.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

 

 

 

I stupanj

 

3.012,00

399,76

 

II stupanj

 

3.552,00

471,43

5

Ostali dodatci

 

 

 

 

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

60,00

7,96

 

označavanje rublja (godišnje)

120,00

15,93

 

trošak hladnjaka - mjesečno

24,00

3,19

 

dodatak za dijetnu prehranu po danu

9,60

1,27

 

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

6,00

0,80

 

 

 

tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

 

 

STALNI SMJEŠTAJ

Korisnici se smještaju: temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog područnoga ureda Centra za socijalnu skrb ili na temelju ugovora o smještaju.

U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. 

Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

 

STAMBENI SMJEŠTAJ 

Stambenim smještajem u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama pružaju se slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba,
 • dijetalna prehrana prema uputama liječnika,
 • briga o zdravstvenom stanju korisnika
 • pomoć pri održavanju osobne higijene,
 • održavanje higijene prostora,
 • pranje i glačanje rublja,
 • usluge socijalnog rada,
 • radne aktivnosti,
 • korištenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

 

ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU I ODJEL POJAČANE NJEGE 

Smještajem na Odjel u jednokrevetnim, dvokrevetnim i višekrevetnim sobama teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:

 • briga o zdravstvenom stanju korisnika  
 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • održavanje higijene kreveta
 • pomoć pri održavanju čistoće uže okoline
 • fizikalna terapija
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

 

Da biste postali član naše obitelji neophodno je da nam dostavite:

1. Molbu s kratkom biografijom:

 • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
 • stupanj obrazovanja,
 • bračni status,
 • navesti podatke o djeci i međusobne odnose s njima,
 • stambeni uvjeti,
 • zdravstveni status – pokretljivost,
 • Vaš razlog dolaska u ustanovu.

2. Rodni list ne stariji od godinu dana.
3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
4. Zadnji odrezak od mirovine. 
5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika. 
6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika.
7. Potvrdu liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje. 
8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin. 

* Ne uvažavamo liječničke nalaze starije od 6 mjeseci 

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke kandidata za smještaj samo  u svrhu s kojom je kandidat upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma.

           U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo podatke temeljem propisa koji reguliraju socijalnu skrb. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depandanse,  utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10:00 – 13:00 sati. 

 

Nakon što nam, dostavite kompletnu dokumentaciju rješavati će je Komisija za prijem i otpust korisnika, a zaključak Komisije biti će Vam dostavljen u pismenom obliku.

 

Da biste postali član naše velike obitelji neophodno je da nam dostavite:

 

 1. Molba s kratkom biografijom:
  • Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa i telefonski broj,
  • Stupanj obrazovanja,
  • Bračni status,
  • Navesti podatke o djeci /ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj/ i međusobne odnose s njima,
  • Stambeni status
  • Zdravstveni status -pokretljivost
  • Vaš razlog dolaska u ustanovu.
 2. Rodni list ne stariji od godinu dana,
 3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja,
 4. Zadnji odrezak od mirovine
 5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškove smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika,
 6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od  bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika,
 7. Potvrda liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje,
 8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE,ŠUK, urin,

 * uvažavamo liječničke nalaze ne starije od 6 mjeseci.

          Nakon dostave dokumentacije Komisija za prijem i otpust korisnika razmotrit će Vašu  molbu i u pismenom obliku obavijestiti o svom zaključku.

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga samo u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

 

Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depadanse, utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10:00 – 13:00 sati. 

 

 

 

             Osnovni uvjet za smještaj  korisnika u Dnevni boravak su  smanjene psihofizičke sposobnosti, te su i  iste uključene osobe koje nisu samostalne i osobe s Alzheimeirovom bolešću.

             Isključene su osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnici o alkoholu, te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega.

          Korisnici su starije pokretne i teže pokretne osobe koje u svom domu ne mogu namiriti osnovne životne potrebe te im je potrebna pomoć i njega drugih osoba.

Radno vrijeme Dnevnog boravka je od 6:30 sati do 16:30 sati, svaki dan osim subote i nedjelje.

Dnevni boravak pruža:

 • boravak i prehranu,

 • brigu o zdravlju,

 • usluge socijalnog rada,

 • usluge radnih aktivnosti,

 • organiziranje slobodnog vremena.

Dolazak po korisnika i povratak kući organizira obitelj.