Cjenik

 Cijene usluga smještaja 

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 

            Temeljem članka 96. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 43/17)  i članka 32.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na svojoj 87. sjednici održanoj dana 24.10.2018. godine donosi  

                                                                                                  O D L U K U  

O  CIJENAMA USLUGA 

U  DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene usluga  u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, s primjenom od  01.11.2018. godine.

Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnim iznosima po sobi/korisniku, kako slijedi:

Cijena usluge smještaja

Jednokrevetna soba

=2.200,00 kn

Dvokrevetna soba

=1.930,00 kn

Trokrevetna soba

=1.600,00 kn

Apartman

=2.310,00 kn

 Članak 2.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i jedan od dodataka za pruženi stupanj usluge u Domu u mjesečnim iznosima kako slijedi:

Dodaci za stupanj njege

        I.            Stupanj usluge

=150,00 kn

     II.            Stupanj usluge

=600,00 kn

  III.            Stupanj usluge

=750,00 kn

  IV.            Stupanj usluge

=900,00 kn

 Članak 3.

Uz cijenu smještaja iz članka 1. korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i ostale dodatke, ako ih koristi, u iznosima kako slijedi:

Ostali dodaci

Pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

=50,00 kn

Soba s balkonom (mjesečni iznos se dijeli po osobama u sobi)

=100,00 kn

Označavanje rublja korisniku – dva puta godišnje

=2x100,00 kn

Trošak hladnjaka- mjesečno

=20,00 kn

Dodatak za dijetnu prehranu po danu

  =8,00 kn

Dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

  =5,00 kn

Ručak za vanjske korisnike

=14,00 kn

 Članak 4.

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dana 01.11.2018. godine.

 

Broj:  153/2018.

Čakovec, 24.10.2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mr. sc. Zvonko Golub

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

 

OIB 92517782053

 

 

 

Cijene usluga

u Domu  za starije i nemoćne osobe Čakovec

od  01.11.2018.

 

 Br.

Vrsta smještaja

opis

 Cijena usluge s dodacima za stupanj njege

1

Jednokrevetna soba

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.450,00   

 

II stupanj

 

     2.900,00   

 

III stupanj

 

     3.050,00   

 

IV stupanj

 

     3.200,00   

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.350,00   

 

II stupanj

 

     2.800,00   

 

III stupanj

 

     2.950,00   

 

IV stupanj

 

     3.100,00   

2

Dvokrevetna

s balkonom

 

I stupanj

 

     2.130,00   

 

II stupanj

 

     2.580,00   

 

III stupanj

 

     2.730,00   

 

IV stupanj

 

     2.880,00   

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

I stupanj

 

     2.080,00   

 

II stupanj

 

     2.530,00   

 

III stupanj

 

     2.680,00   

 

IV stupanj

 

     2.830,00   

3.

trokrevetna

bez balkona

 

II stupanj

 

     2.200,00   

 

III stupanj

 

     2.350,00   

 

IV stupanj

 

     2.500,00   

3.1.

Trokrevetna**

s balkonom

 

II stupanj

 

     2.220,00   

 

III stupanj

 

     2.370,00   

 

IV stupanj

 

     2.520,00   

4

Apartman po osobi s balkonom

 

I stupanj

 

     2.510,00   

 

II stupanj

 

     2.960,00   

5

Ostali dodatci

 

5.1.

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

          50,00   

5.2.

označavanje rublja  (2 x godišnje)

 2x100,00 

5.3.

trošak  hladnjaka - mjesečno

          20,00   

5.4.

dodatak za dijetnu prehranu po danu

            8,00   

5.5.

dodatak za serviranje po obroku za I. stupanj usluge

            5,00   

5.6.

ručak za vanjske korisnike

          14,00   

 

Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

 

                                                                                               Ravnateljica

 

                                                                                   Štefica Martinez, dipl.soc.radnica