Cjenik

 

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

 

 

Matice hrvatske 1, Čakovec

   

 

OIB 92517782053

     
 

 

 

 

 
 

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01.05.2022. godine iskazane u eurima i kunama

         

 Br.

Vrsta smještaja

opis

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u EUR

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u HRK

1

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

390,21

2.940,00

 

II stupanj

 

461,88

3.480,00

 

III stupanj

 

485,77

3.660,00

 

IV stupanj

 

509,66

3.840,00

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

   

 

I stupanj

 

374,28

2.820,00

 

II stupanj

 

445,95

3.360,00

 

III stupanj

 

469,84

3.540,00

 

IV stupanj

 

493,73

3.720,00

2

Dvokrevetna

sa balkonom

   

 

I stupanj

 

339,24

2.556,00

 

II stupanj

 

410,91

3.096,00

 

III stupanj

 

434,80

3.276,00

 

IV stupanj

 

458,69

3.456,00

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

   

 

I stupanj

 

331,28

2.496,00

 

II stupanj

 

402,95

3.036,00

 

III stupanj

 

426,84

3.216,00

 

IV stupanj

 

450,73

3.396,00

3

Trokrevetna

sa balkonom

   

 

II stupanj

 

353,57

2.664,00

 

III stupanj

 

377,46

2.844,00

 

IV stupanj

 

401,35

3.024,00

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

   

 

II stupanj

 

350,39

2.640,00

 

III stupanj

 

374,28

2.820,00

 

IV stupanj

 

398,17

3.000,00

4.1.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

   

 

I stupanj

 

399,76

3.012,00

 

II stupanj

 

471,43

3.552,00

5

Ostali dodatci

 

   

 

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

7,96

60,00

 

označavanje rublja  (godišnje)

15,93

120,00

 

trošak  hladnjaka - mjesečno

3,19

24,00

 

dodatak za dijetnu prehranu po danu

1,27

9,60

 

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

0,80

6,00

                   

 

Tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Matice hrvatske 1, Čakovec

OIB 92517782053

            Temeljem članka 119. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 18/22)  i članka 32.  Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na svojoj 107. sjednici održanoj dana 22.04.2022. godine donosi 

 

O D L U K U 

O  CIJENAMA USLUGA 

 U  DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se cijene usluga  u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, s primjenom od 01.05.2022.godine.

 Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnom iznosu kako slijedi: 

 

 Br.

Vrsta smještaja

Opis

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege

1.

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

I stupanj

 

2.940,00

 

II stupanj

 

3.480,00

 

III stupanj

 

3.660,00

 

IV stupanj

 

3.840,00

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

 

I stupanj

 

2.820,00

 

II stupanj

 

3.360,00

 

III stupanj

 

3.540,00

 

IV stupanj

 

3.720,00

2.

Dvokrevetna

sa balkonom

 

 

I stupanj

 

2.556,00

 

II stupanj

 

3.096,00

 

III stupanj

 

3.276,00

 

IV stupanj

 

3.456,00

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

 

I stupanj

 

2.496,00

 

II stupanj

 

3.036,00

 

III stupanj

 

3.216,00

 

IV stupanj

 

3.396,00

3.

Trokrevetna

sa balkonom

 

 

II stupanj

 

2.664,00

 

III stupanj

 

2.844,00

 

IV stupanj

 

3.024,00

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

 

 

II stupanj

 

2.640,00

 

III stupanj

 

2.820,00

 

IV stupanj

 

3.000,00

4.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

 

 

I stupanj

 

3.012,00

 

II stupanj

 

3.552,00

5.

Ostali dodatci 

 

 5.1.

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

60,00

 5.2.

označavanje rublja  (godišnje)

120,00

 5.3.

trošak  hladnjaka – mjesečno

24,00

 5.4.

dodatak za dijetnu prehranu po danu

9,60

 5.5.

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

6,00

 

Članak 2.

 Za vrijeme privremene odsutnosti korisnika iz ustanove dužem od 3 dana zbog bolničkog liječenja cijena usluge umanjuje se za trošak živežnih namirnica koji iznos se vraća korisniku prilikom obračuna za idući mjesec.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti osnivača.

 

Broj:  104/2022

 

Čakovec, 22.04.2022.

 

 

                                                                                  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                Franciska Četković

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Matice hrvatske 1, Čakovec

 

OIB 92517782053

 

 

 

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01.05.2022. godine iskazane u kunama i eurima

 

 

 

 

Br.

 

Vrsta smještaja

 

opis

 

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u HRK

 

Cijena usluge s dodacima za stupanj njege u EUR

1

Jednokrevetna soba

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

2.940,00

390,21

 

II stupanj

 

3.480,00

461,88

 

III stupanj

 

3.660,00

485,77

 

IV stupanj

 

3.840,00

509,66

1.1.

Jednokrevetna soba

bez balkona

 

 

 

I stupanj

 

2.820,00

374,28

 

II stupanj

 

3.360,00

445,95

 

III stupanj

 

3.540,00

469,84

 

IV stupanj

 

3.720,00

493,73

2

Dvokrevetna

sa balkonom

 

 

 

I stupanj

 

2.556,00

339,24

 

II stupanj

 

3.096,00

410,91

 

III stupanj

 

3.276,00

434,80

 

IV stupanj

 

3.456,00

458,69

2.1.

Dvokrevetna

bez balkona

 

 

 

I stupanj

 

2.496,00

331,28

 

II stupanj

 

3.036,00

402,95

 

III stupanj

 

3.216,00

426,84

 

IV stupanj

 

3.396,00

450,73

3

Trokrevetna

sa balkonom

 

 

 

II stupanj

 

2.664,00

353,57

 

III stupanj

 

2.844,00

377,46

 

IV stupanj

 

3.024,00

401,35

3.1.

Trokrevetna

bez balkona

 

 

 

II stupanj

 

2.640,00

350,39

 

III stupanj

 

2.820,00

374,28

 

IV stupanj

 

3.000,00

398,17

4.1.

Apartman po osobi

apartman za pokretne osobe s balkonom

 

 

 

I stupanj

 

3.012,00

399,76

 

II stupanj

 

3.552,00

471,43

5

Ostali dodatci

 

 

 

 

pratnja korisnika u bolnicu (po pratnji)

60,00

7,96

 

označavanje rublja (godišnje)

120,00

15,93

 

trošak hladnjaka - mjesečno

24,00

3,19

 

dodatak za dijetnu prehranu po danu

9,60

1,27

 

dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge

6,00

0,80

 

 

 

tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna