Cijene usluga i smještaja

Cjenik

Cijene usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 01. lipnja 2024. godine

Cijene usluge smještaja određuju se u mjesečnim iznosima kako slijedi:

 Br. Vrsta smještaja Opis Cijena usluge
s dodacima za stupanj njege
(EUR)
1. Jednokrevetna soba sa balkonom
I stupanj 586,00
II stupanj 692,00
III stupanj 728,00
IV stupanj 764,00
1.1. Jednokrevetna soba bez balkona
I stupanj 562,00
II stupanj 668,00
III stupanj 704,00
IV stupanj 740,00
2. Dvokrevetna sa balkonom
I stupanj 509,00
II stupanj 617,00
III stupanj 653,00
IV stupanj 688,00
2.1. Dvokrevetna bez balkona
I stupanj 497,00
II stupanj 605,00
III stupanj 641,00
IV stupanj 676,00
3. Trokrevetna sa balkonom
II stupanj 530,00
III stupanj 566,00
IV stupanj 602,00
3.1. Trokrevetna bez balkona
II stupanj 526,00
III stupanj 562,00
IV stupanj 598,00
4.1. Apartman po osobi apartman za pokretne osobe s balkonom
I stupanj 600,00
II stupanj 707,00
5. Ostali dodatci
pratnja korisnika na liječničke preglede prva 2 sata (sveukupno) 7,00
pratnja korisnika na liječničke preglede više od 2 sata, svaki dodatni sat 7,00
pratnja korisnika na liječničke preglede izvan županije po satu 7,00
označavanje rublja (godišnje) 24,00
trošak hladnjaka – mjesečno 5,00
dodatak za dijetnu prehranu po danu 2,00
dodatak za serviranje po obroku za I stupanj usluge 1,20
6. Trošak pružanja usluga Dnevnog boravka 220,00
Skip to content