20. srpnja 2020.

Protokol posjeta pokretnim i polupokretnim korisnicima

Na osnovu Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi, od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 17.07.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, od 17.07.2020. godine uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera dozvoljavaju se posjete pokretnim i polupokretnima korisnicima Doma.

Korisnicima 1. i 2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni posjete su dozvoljene ponedjeljkom, srijedom ili subotom u vremenu od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati, u vanjskom prostoru Doma – na terasi/dvorištu Doma za lijepog i toplog vremena, a uz prethodnu najavu. Za kišnog i hladnog vremena posjete nisu moguće. U posjetu može doći jedan član obitelji jednom tjedno.

Posjetitelj/ član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu kiruršku masku i zaštitne rukavice. Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Posjetitelju će se izmjeriti temperatura i u evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome. Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati socijalnu distancu / razmak od 2 m/.

Posjete molimo najavite djelatniku Doma, na broj telefona centrale 040 370 333 Čakovec, Matice hrvatske 1, ili centrale Depadanse, Ivana Mažuranića 6, telefon 040 395 711.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju u prostorije Doma moguće su svakodnevno u vremenu od 10:00-11:30h i 14:00-17:00h, ali uz obaveznu dezinfekciju na ulazu u ustanovu, koju će izvršiti naš djelatnik. Potrepštine će biti uručene korisnicima istog dana. 

Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

Skip to content