28. rujna 2020.

Protokol posjeta pokretnim korisnicima depadanse doma za starije i nemoćne osobe Čakovec

Temeljem Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi,  od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,  od 28. rujna  2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec,  od 29. rujna 2020. godine uz  strogo pridržavanje  epidemioloških mjera  dozvoljavaju  se posjete pokretnim korisnicima  Depadanse Doma u vanjskom prostoru (terasa) prema  strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu

Pokretnim korisnicima  posjete su dozvoljene svakodnevno u vremenu od  10:00- 11:30 sati  i od  14:00 – 17:00 sati, na terasi  za lijepog i toplog  vremena, u trajanju od 20 minuta.

Posjetitelj/član obitelji  i  korisnik kojem se dolazi u posjetu dužni su  cijelo vrijeme nositi zaštitnu masku i pridržavati se mjera zaštite. 

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Posjetitelju će se izmjeriti  temperatura i u Evidenciju posjeta upisati OIB, adresa stanovanja i broj telefona. Posjetitelj i njegovi ukućani ne smiju imati simptome COVID -19, da nisu u samoizolaciji i da nemaju respiratorne simptome.

Donošenje potrepština u originalnom pakiranju  moguće je prilikom posjete, uz obaveznu dezinfekciju, od strane službene osobe Doma.

Prijavu molimo najavite dan ranije djelatniku centrale Depadanse Doma, Ivana Mažuranića 6,   telefon 040 395 711.

Skip to content