26. listopada 2020.

Protokol primopredaje paketa

Čakovec, 26.10.2020.

PROTOKOL PRIMOPREDAJE PAKETA

Dostava higijenskih potrepština, nepokvarljivih namirnica i ostalih  potrepština koje su   zapakirane u originalnom pakiranju, s važećim i odgovarajućim rokom trajanja mogu se dostaviti korisnicima:

  • u ponedjeljak u vremenu  od 9:00 – 12:00 sati
  • u četvrtak   u vremenu      od 14:00 – 17:00 sati   

Dostavljene potrepštine,  trebaju biti u  manjem obujmu   i količini.  /npr. 1 vrećica /manja kutija/.

Svi dostavljeni paketi  se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru  72 sata do predaje korisniku.

Paketi  s  naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja  korisnika,  predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333)  ili  Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711),  a zaprima ih radnik na centrali.

Osoba koja donosi paket dužna je dezinficirati sadržaj paketa, te imati zaštitnu masku i zaštitne rukavice prilikom predaje.

Djelatnik prilikom preuzimanja paketa također je dužan imati zaštitnu masku i rukavice,  te je dužan dezinficirati paket.
O primopredaji paketa djelatnik centrale vodi  evidenciju.

Skip to content