18. svibnja 2020.

Protokoli posjeta i primopredaja paketa za svibanj 2020.

Poštovani,

U cilju prevencije širenja koronavirusa i zaštite zdravlja naših korisnika, od 18. svibnja 2020. godine posjete su dozvoljene u ograničenom vremenu dolaska i trajanja.

Molimo Vas da svoje posjete pravovremeno najavite, sa sobom donesete zaštitnu opremu ( rukavice, zaštitnu masku i nazuvke-navlake za cipele), te da se pridržavate našeg navedenog protokola.

Prilikom posjete strogo se zabranjuje unošenje osobnih stvari i potrepština za korisnika.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

PROTOKOL POSJETA POKRETNIM I POLUPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Uputa pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19, od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, od 18.05.2020. godine uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i prema strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu dozvoljavaju se jednom članu obitelji jednom tjedno posjete korisnicima Doma.

Korisnicima 1. i 2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni –

Dom – posjete su dozvoljene

– ponedjeljak od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati  

– subotom       od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati – i to na vanjskom prostoru Doma- terasi za lijepog i toplog vremena ili u holu Doma za kišnog i hladnog vremena.

Korisnicima 1. i 2. stupnja usluge /pokretni i teže pokretni –

Depadansa posjete su dozvoljene

– ponedjeljak od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati  

četvrtak       od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati  

– subotom       od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati – i to na vanjskom dvorištu Depadanse- ili u holu Depadanse za kišnog i hladnog vremena.

Posjetitelj – jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu kiruršku masku, zaštitne rukavice i nazuvke /navlaka za cipele/ u slučaju da je posjeta korisniku u holu Doma.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma dužan je staviti nazuvke na cipele, dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati socijalnu distancu / razmak od 2 m/. Vrijeme trajanja posjete je 20 minuta, a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se djelatniku Doma, dan ranije, na broj telefona centrale 040 370 333 Čakovec, Matice hrvatske 1, ili centrale Depadanse, Ivana Mažuranića 6,   040 395 711.

PROTOKOL POSJETA NEPOKRETNIM KORISNICIMA

Na osnovu Uputa pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19, od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 18.05.2020. godine uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i prema strogo utvrđenom rasporedu uz prethodnu najavu   dozvoljavaju   se jednom članu obitelji jednom tjedno posjete korisnicima Doma.

Korisnicima 3. i 4. stupnja usluge /nepokretni /posjete su dozvoljene

– srijeda   od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati  

– nedjelja od 10:00- 11:30 sati i od 14:00 – 17:00 sati – i to u sobi korisnika.

Posjetitelj – jedan član obitelji dužan je obavezno prilikom posjete korisniku imati zaštitnu kiruršku masku, zaštitne rukavice i nazuvke /navlaka za cipele/.

Posjetitelj je dužan zaštitnu opremu osigurati sam, a ukoliko je neće imati posjeta neće biti moguća.

Kada posjetitelj preko dezbarijere uđe u hol Doma dužan je staviti nazuvke na cipele, dezinficirati ruke, mobitel, staviti zaštitne rukavice, izmjeriti će mu se temperatura, a dužan je potpisati izjavu da nema simptome COVID -19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Za vrijeme posjete posjetitelj i korisnik dužni su održati socijalnu distancu / razmak od 2 m/.

Trajanje posjete je najduže 20 minuta. a posjetitelj je dužan pridržavati se vremenskog ograničenja.

Nakon posjete, prilikom izlaska iz ustanove posjetitelj je dužan skinuti zaštitnu opremu i dezinficirati ruke.

Prijava za odabrani dan i moguće vrijeme posjete vrši se dan ranije djelatniku Doma, na broj telefona centrale 040 370 333 Čakovec, Matice hrvatske 1.

PROTOKOL PRIMOPREDAJE PAKETA

Na osnovu Uputa pružateljima usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19, od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od 08.05.2020. godine, u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 11.05.2020. godine dozvoljava se jednom članu obitelji korisnika

– u utorak u vremenu od 10:00 – 12:00 sati i 14:00 – 16:00 sati

– i petak u vremenu od     10:00 – 12:00 sati i 14:00 – 16:00 sati

dostava higijenskih potrepština, nepokvarljivih namirnica i ostalih potrepština koje su zapakirane u originalnom pakiranju, s važećim i odgovarajućim rokom trajanja.

Dostavljene potrepštine, trebaju biti u manjem obujmu   i količini. /npr. 1 vrećica /manja kutija/.

 

Svi dostavljeni paketi se nakon zaprimanja čuvaju u zasebnom skladišnom prostoru 3 dana do predaje korisniku.

Paketi s naljepnicom, na kojoj je uredno navedeno ime, prezime i godina rođenja korisnika, predaju se na ulazu u Dom, Matice hrvatske 1 (telefon 040 370 333) ili Depadansa, Ivana Mažuranića 6 (telefon 040 395 711), a zaprima ih radnik na centrali.

Osoba koja donosi paket dužna je imati zaštitnu masku i zaštitne rukavice prilikom predaje.

Djelatnik prilikom preuzimanja paketa dužan je imati zaštitnu masku i rukavice. Paket odlaže na za to prethodno pripremljena kolica i odvozi ih u prostor predviđen za karantenu korisničkih potrepština.

Djelatnik koji preuzima pakete dužan je izvršiti dezinfekciju kolica koja služe za transport nakon svakog prijenosa paketa do za to predviđene prostorije. O primopredaji paketa djelatnik centrale vodi evidenciju.

Skip to content