7. svibnja 2021.

Adaptiran i opremljen Dnevni boravak

Međimurska županija je kao osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, još 2007. godine prepoznala izuzetnu važnost Dnevnog boravka za osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija te od tada iz svog proračuna sufinancira boravak 15-korisnika.
Realizacijom I. faze projekta „Pruži ruku“ čiji je nositelj Međimurska županija, adaptiran je i opremljen prostor Depadanse za kvalitetno obavljanje aktivnosti Dnevnog boravka za osobe oboljele od Alzheimera i drugih demencija.

Skip to content