27. listopada 2017.

Predavanje javnih bilježnika na temu “Zaštita prava ranjivih osoba”

U sklopu projekta “Bilježnici Europe”, javni bilježnici Mirjana Zvonarek, Sanda Jalšovec i Ivan Kvakan, pobliže su predstavili korisnicima prava u ugovorima s kojima se najčešće susreću osobe treće životne dobi. Zbog njihove zaštite educirali su ih o ugovoru o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovoru o darovanju te sastavljanju oporuke.

Skip to content