27. rujna 2018.

Vatrogasna vježba u Domu i Depandansi

Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca odradila je vatrogasnu vježbu u slučaju požara u našem Domu i Depandansi. Profesionalnim pristupom vatrogasaca evakuirani su korisnici i djelatnici. Nasreću, to je bila samo vježba koja je bila atraktivna za naše korisnike, a i prolaznike.

Skip to content