9. srpnja 2021.

Video poziv sa bližnjima

Korisnici Doma i Depadanse imaju mogućnost besplatnog video poziva sa svojim bližnjima.

Video poziv se uspostavlja pomoću tableta sa aplikacijom WhatsApp.

Svaki ponedjeljak od 16:00-17:00 h u Depadansi i svaki petak od 14:00-15:00 h u Domu.

Skip to content