Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

Naše usluge

Smještaj

Korisnici se smještaju: temeljem rješenja o smještaju upućenog od nadležnog Zavoda za socijalni rad ili na temelju ugovora o smještaju.
U sklopu smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.
Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege i brige o zdravlju.

Stambeni smještaj za funkcionalno neovisne korisnike – I. stupanj usluge

Stambenim smještajem u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama pružaju se slijedeće usluge:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba,
 • dijetalna prehrana prema uputama liječnika,
 • briga o zdravstvenom stanju korisnika
 • pomoć pri održavanju osobne higijene,
 • održavanje higijene prostora,
 • pranje i glačanje rublja,
 • usluge socijalnog rada,
 • aktivnosti radne terapije,
 • fizikalna terapija
 • organizirano provođenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.
Smještaj na odjel pojačane njege i brige o zdravlju, za funkcionalno ovisne korisnike – II., III. i IV. stupanj usluge

Smještajem na Odjel pojačane njege i brige o zdravlju u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama za funkcionalno ovisne korisnike osigurava se:

 • prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba,
 • dijetalna prehrana prema uputama liječnika,
 • briga o zdravstvenom stanju korisnika
 • pomoć pri odijevanju i svlačenju
 • pomoć pri hranjenju
 • obavljanje osobne higijene
 • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
 • održavanje higijene kreveta
 • pomoć pri održavanju čistoće uže okoline
 • pranje i glačanje rublja,
 • usluge socijalnog rada,
 • aktivnosti radne terapije,
 • fizikalnu terapiju
 • organizirano provođenje slobodnog vremena,
 • i druge usluge utvrđene Statutom Doma i programom rada.

Dnevni boravak

Osnovni uvjet za smještaj korisnika u Dnevni boravak su smanjene psihofizičke sposobnosti, te osobe oboljele od Alzheimeirove bolesti i/ili s drugim demencijama.
Isključene su osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnici o alkoholu, te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega.

Radno vrijeme Dnevnog boravka je od 6:30 sati do 16:30 sati, svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana.

Dnevni boravak pruža:

 • boravak i prehranu,
 • brigu o zdravlju,
 • usluge socijalnog rada,
 • usluge radnih aktivnosti,
 • organiziranje slobodnog vremena.

Dolazak po korisnika i povratak kući organizira obitelj.

Dokumentacija

Dokumentacija potrebna za smještaj u Dom

 1. Obrazac molbe za smještaj,
 2. Rodni list ne stariji od godinu dana,
 3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja,
 4. Zadnji odrezak od mirovine,
 5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškove smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika,
 6. Potvrda liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje.

* uvažavamo liječničke nalaze ne starije od 6 mjeseci.

Nakon dostave dokumentacije Komisija za prijem i otpust korisnika razmotrit će Vašu molbu i u pismenom obliku obavijestiti o svom zaključku.

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga samo u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od  bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika i laboratorijske pretrage (KKS, SE, GUK, urin) bit će potrebno dostaviti prilikom razgovora netom prije smještaja.

Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depadanse, utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10:00 – 13:00 sati ili putem e-mail adrese: domsocijalna@domzastarije-ck.hr ili depsocijalna@domzastarije-ck.hr.

Dokumentacija potrebna za smještaj u Dnevni boravak

 1. Obrazac molbe za smještaj u dnevni boravak,
 2. Rodni list ne stariji od godinu dana,
 3. Preslika osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja,
 4. Zadnji odrezak od mirovine,
 5. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškove smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika,
 6. Potvrdu liječnika psihijatra da osoba ne boluje od  bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika,
 7. Potvrda liječnika opće prakse da osoba ne boluje od zaraznih bolesti, navesti dijagnoze bolesti od kojih boluje,
 8. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, GUK, urin.

* uvažavamo liječničke nalaze ne starije od 6 mjeseci.

Nakon dostave dokumentacije Komisija za prijem i otpust korisnika razmotrit će Vašu molbu i u pismenom obliku obavijestiti o svom zaključku.

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec se obvezuje prikupljati, obrađivati i zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga samo u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat, odnosno radi stjecanja statusa korisnika usluga Doma. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš smještaj u Domu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj informaciji.

Dokumentacija se predaje socijalnoj radnici Doma ili Depadanse, utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10:00 – 13:00 sati ili putem e-mail adrese: domsocijalna@domzastarije-ck.hr ili depsocijalna@domzastarije-ck.hr.

Skip to content